• Saaremaa on parim koht teie ettevõtte arenguks!

Ettevõtlik Kool

Haridusprogramm „Ettevõtlik kool“ on alguse saanud 2006.aastal Ida-Virumaal ning on suunatud ettevõtliku õppe integreerimisele koolisüsteemi. Tänaseks on „Ettevõtliku kooli“ võrgustik laienenud igasse Eesti maakonda, kus kohalikul tasandil koordineerivad programmi maakondlikud arenduskeskused.

“Ettevõtliku “Ettevõtliku kooli” mudeli rakendamine aitab õppeasutustel:

  • siduda õpitut päriseluga, kus ei mängita vaid tehaksegi päris asju ja tegevusi;
  • tehakse edukat koostööd lastevanematega ja partneritega;
  • muuta õppetöö huvitavamaks;
  • tuua sära silmadesse nii õpilastel kui ka õpetajatel;
  • panustada kohaliku kogukonna heaks, tehes midagi reaalselt ära.

„Ettevõtliku kooli“ võrgustikku kuuluvad haridusasutused, kes on oma õppeasutuses seadnud hariduse eesmärgiks ettevõtliku hoiaku kujundamise läbi õppetöö toetudes riiklikule õppekavale.

Seoses tegevuse „Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõikidel haridustasemetel“ elluviimisega on koolitused üldharidus- ja kutsekoolidele saadavad Euroopa Sotsiaalfondi ja riikliku kaasfinantseeringu abil ehk tasuta.

Ettevõtlike koolide võrgustikku Saaremaal näed SIIT!


EVkoolid.jpg

Maale Elama eas_yhevarviline_logo_sinine.jpg KYSK-Sisemin_logo_KodYhisk_toetuseks.jpg Logo_rahandusministeerium.jpg EL_Regionaalarengu_Fond_horisontaalne.jpg EL_Sotsiaalfond_horisontaalne_OIGE.jpg Saarte Koostöökogu