Uuringud / Analüüsid

Hydrogen Ecosystem on the Estonian Islands

Saare maakonna ettevõtluskeskkonna ülevaade 2022

Lääne-Eesti saarte biosfääriala programm ja tegevussuunad aastani 2030

Clean energy for EU: Regulatory barriers in Estonia: findings and recommendations

Avamere tootmisparkide personali- ja koolitusvajaduse kaardistamine

Lääne-Eesti regiooni bioressursside väärindamise tegevuskava

Lääne-Eesti vesiviljeluse ja ringmajanduse teostatavusuuring 2020-30

Lääne-Eesti saarte energiapõhise säästva arengu potentsiaali analüüs

Saaremaa meretuuleparkide visualisatsioonid, detsember 2021

Saare maakonna ettevõtluse ja ettevõtluskeskkonna kaardistamine ning ülevaade 2020

Mereala planeeringu ühispöördumine

Lääne-Eesti vesiviljelus ja ringmajandus (ENG)

SECAP – energia ja kliimakavad

Saaremaa valla valdkondlikud arengukavad

Saaremaa valla arengukava 2019–2030

Saare maakonna arengustrateegia 2019-2030

Saare maakonna majanduse ülevaade

Saare maakonna ettevõtjate rahulolu uuring 2019

Väikelaevaehituse kompetentsikeskuse uuringud

’’Islands of innovation’’ 2019 Küsitlusuuring Saaremaa noorte seas

Hoolekandeteenuste uuring

eas_yhevarviline_logo_sinine.jpg KYSK-Sisemin_logo_KodYhisk_toetuseks.jpg Logo_rahandusministeerium.jpg EL_Regionaalarengu_Fond_horisontaalne.jpg EL_Sotsiaalfond_horisontaalne_OIGE.jpg Maakondlikud arenduskeskused LEADER_logos_UUS2.png
web by Elixir