Saare maakonna majanduse ülevaade

Saaremaa majandusülevaate koostamise aluseks on SA Saaremaa Arenduskeskuse poolt aastatel 2018 ja 2010-2013 läbiviidud uurimuslikud tööd.

Algandmetena on kasutatud äriregistrist saadud tabeleid, mis sisaldavad andmeid Saare maakonna ettevõtete kohta (va FIEd).

* 2013 aasta analüüsis on osade tööstussektorite detailsemates analüüsides tehtud muudatused, mis tulenevad sellest, et osad ettevõtted, mis tegutsevad Saare maakonnas ja on registreeritud kusagile mujale, on uurimuses kajastatud. Ettevõtted, mis on registreeritud Saare maakonnas aga tegutsevad mujal, on maakonna ettevõtlusest maha arvatud. Andmete täpsustamise huvides on kasutatud ettevõtete poolt esitatud majandusaasta aruandeid ja ka muid statistilisi andmebaase ja uuringuid.

Käesoleva ülevaate majandusandmeid ja allikaid kasutades palume viidata töö autoritele - SA Saare Arenduskeskus.

Ole kursis oluliste uudistega,
liitu meililistiga!web by Elixir