Saare maakonna arengustrateegia 2020

Saare maakonna arengustrateegia on koostatud meie maakonnas elavate ja töötavate inimeste poolt. Üheskoos on põhjalikult analüüsitud maakonna hetkeolukorda, mille läbi on paika pandud kogukonna ees seisvad olulised väljakutsed. Meie peamine väljakutse on demograafi lise jätkusuutlikkuse tagamine, mille eelduseks on atraktiivsed ja tasuvad töökohad. Strateegias on välja toodud Saare maakonna peamised majanduslikud eripärad, millele lähitulevikus panustada, tagades nii inimestele head töökohad, kvaliteetsed teenused, võimalused eneseteostuseks ning mitmekesiseid tegevusi võimaldav elukeskkond. Samas tuuakse strateegias välja ka uusi võimalusi, arvestades muutusi, mis meid ümbritsevas keskkonnas toimuvad.

Tuleviku otsuste tegemisel peame oskama piisavalt ette näha, arvestades samal ajal meie reaalseid võimalusi protsessides osaleda. Ühiste eesmärkide saavutamisel tuleb tihedat koostööd teha nii era-, avaliku- kui mittetulundussektori poolt. Selleks pakub käesolev strateegia mitmeid lahendusi, nii traditsioonilistes majandusharudes kui uutes valdkondades. Läbivaks märksõnaks ettevõtluse arendamisel on teadmispõhised ja nutikad lahendused.

Viimase kümne aasta jooksul, mil oleme olnud Euroopa Liidu liige, on maakonna taristusse, avalike teenuste arendamisse ja majandusse märkimisväärselt investeeritud. See on loonud hea vundamendi edasiminekuks, et saavutada meie eesmärk - arenev ja elujõuline maakond, kus kõigile inimestele on loodud turvaline elamisväärne keskkond.

Kutsun üles kõiki saarlasi, muhulasi ja maakonna toetajaid-sõpru ühiselt tööle, et meie tulevikku suunatud ideid ellu viia.

Vaata Saare maakonna arengustrateegia 2020 trükist SIIT!

Täies mahus arengustrateegia leiad SIIT!

Viljakat koostööd soovides

Maavanem

Kaido Kaasik

  • Maavanem

Ole kursis oluliste uudistega,
liitu meililistiga!web by Elixir