Vabaühenduste 2020. aasta arenguhüppe taotlusvoor (tähtaeg 15.09.2020)

Taotlemise tingimused 


Toetust saab küsida tegevusteks, mis tõstavad taotleja või tema sihtrühma kuuluvate vabaühenduste võimekust oma põhikirjalisi avalikes huvides eesmärke saavutada.
Soovime näha arenguhüppeid muuhulgas organisatsiooni juhtimises, planeerimises, finantside kavandamises, tööprotsesside arendamises, mõju kommunikatsioonis, teenuste osutamises ning et seotud inimestel oleksid projektiperioodi lõpus paremad teadmised, oskused, kogemused, mis on rakendatud ühingu arengu saavutamiseks. Millele ühing keskendub, on tema valik.
Taotlemisel on eeldused, mis tähendab kindlasti korralikku eeltööd (kirjeldatuna taotlusvormis):
 

  1. Senise tegevuse, tulemuse ja mõju kirjeldus.
  2. Põhjalik analüüs ühingu arenguvajadustest. Juhul, kui toetust taotletakse sihtrühma kuuluvate ühingute arendamiseks, siis ootame nende arenguvajaduste analüüsi.
  3. Äriplaani koostamine juhul, kui ühing soovib arendada võimekust omatulu teenida läbi teenuste osutamise/toodete pakkumise.

Projekti tulemuslikumaks ettevalmistamiseks ja elluviimiseks tuleb kaasata arenguekspert väljastpoolt vabaühendust, kes nõustab ühingut kogu projekti vältel, saavutamaks eesmärgiks seatud arenguhüpet.

Toetuse taotleja saab olla vähemalt üheaastane avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing või sihtasutus, kes ei ole avaliku sektori ega äriühingute valitseva mõju all.

Toetusi anname kokku kuni 484 000 eurot, millest 200 000 euroga toetatakse tegevuskava ja 284 000 euroga äriplaani elluviimise projekte.

Maksimaalne toetuse suurus tegevuskava elluviimisel on 20 000 eurot ning äriplaani elluviimisel kuni 25 000 eurot.
Toetame kulusid, mis on põhjendatud ehk projekti eesmärgi saavutamiseks ja tegevuste elluviimiseks sobivad, vajalikud ja tõhusad.

Omafinantseering peab olema vähemalt 5% ja seda rahalises vormis. Ehitus- ja remonditööde, põhivara ning üle 200-euro maksvate soetuste, mille kasutusaeg on üle ühe aasta, puhul peab see olema aga vähemalt 30% iga sellise kulu maksumusest.
Vabatahtlikku tööd ja partnerite muud panust saab kirjeldada taotlusvormis.

Projekt tuleb ellu viia ajavahemikul  1. detsember 2020 – 31. juuli 2022 ja peab kestma vähemalt 12 kuud, et oleks võimalik hinnata tulemusi.
 

Infopäev


20. mail kell 13.30-15.00 toimub KÜSKi infopäev Zoomi keskkonnas, kus küsimustele vastavad ning oma tähelepanekuid ja soovitusi jagavad:

  • MTÜ konsultant Külli Vollmer
  • hindaja Kadri Pau 
  • Dan Prits MTÜ Tartu Rahvusvahelisest Majast
  • Kodanike Euroopa partner

Registreerimislink on siin:
https://zoom.us/meeting/register/tJUrcu-rqjMvGdXuQiYh6Z4kXA-goyd_jeIA

Infopäeva ajakava

13.30 - 13.35 Kogunemine ning sissejuhatus, tutvustus, häälestus
13.35 - 13.50 MAK konsultant Külli Vollmer ja hindaja Kadri Pau näpunäited KÜSKi arenguhüppe 2020 taotlusvoorus osalemiseks

13.50 - 13.55 Tartu Rahvusvahelise Maja esindaja Dan Pritsi kogemus arenguhüpet ettevalmistava ja arenguhüppe voorudes osalemise kohta

13.55 - 14.00 Kodanike Euroopa Eesti partneri tähelepanekud
14.00 - 14.55 Küsimused ja arutelu
14.55 - 15.00 Kokkuvõte

 

Infopäeva materjalid

Taotlusvooru tutvustav klipp on allpool, mida tuleks vaadata enne infopäeva.
 


Klipis kasutatud slaidid saad alla laadida siit.

KÜSKi rahvusvaheliste toetuste kohta leiad infot siit.
 

Taotlusdokumendid

Oma projekti kvaliteetsust ja taotlusvooru tingimustele vastavust saab hinnata iseseisvalt projektide hindamiskriteeriumide tabeli abil. Vormide täitmisel tekkivate tehniliste probleemide korral (nt. vabavaraliste programmide ühilduvusprobleemid) palun võtke ühendust aadressil henri@kysk.ee.
 
Taotluse esitamise tähtaeg on 15. september 2020 kell 15.00 aadressile kysk@kysk.ee 
NB! Kellaaeg on oluline, hilinejaid me kahjuks ei arvesta.

Enne projekti elluviimist aitavad teil plaane paremini läbi mõelda maakondlike arenduskeskuste vabaühenduste  konsultandid, kelle kontaktid leiate siit. Nende teenused on tasuta.


Lisainfo:
 

     Kadri Väljaste
     Koordinaator

     - Taotlusvoorud
     
656 0469; 5262 939
     Kadri.Valjaste[ät]kysk.ee 

Ole kursis oluliste uudistega,
liitu meililistiga!web by Elixir