Üleeuroopaline kosmosedebatt 10. septembril


10. septembril toimuv üleeuroopaline kosmosedebatt ootab osalejaid

Euroopa Kosmoseagentuur (ESA), mille liikmeks sai eelmisel aastal ka Eesti, korraldab 10. septembril ulatusliku avaliku debati, kuhu oodatakse osalema üle 2000 inimese 22 Euroopa riigist. Osalemine ei eelda kosmosealaseid eriteadmisi. Registreerumine debatile on avatud kuni 28. augustini!

„Kosmos on kallis ning ei kannata vigu. Samas on tehnoloogia areng teinud kosmose kättesaadavaks nii erafirmadele kui ka eraisikutele. Kuidas ja millises suunas peaks maailma ainus riikidevaheline kosmoseagentuur edasi arenema, seda soovibki ESA teada,“ ütles Eesti delegatsiooni juht ESA juures Madis Võõras.

Osalejate arv on piiratud ning igast liikmesriigist valitakse arutelule osalema ligikaudu 100 inimest. Debatt toimub kõigis 22 ESA liikmesriigis samaaegselt. Eestis on debati toimumiskohtadeks Tallinn ja Tartu (Tõravere).

Debati keskmes on Euroopa kosmosepoliitika ning osalejad saavad võimaluse avaldada arvamust ja defineerida ühiselt kõigi praeguste ja tulevaste kosmoseprogrammide prioriteete. Avaliku debati tulemused kogutakse kokku vahetult peale arutelu toimumist ning edastatakse ESA peadirektorile, Jan Woernerile, kes ka 15. septembril Eestisse lühivisiidile saabumas on.

ESA debati eesmärgiks on kaasata Euroopa elanike kosmoseteemalisse dialoogi ning septembris toimuv Euroopa kosmosepoliitika avalik arutelu on selliselt ainulaadne – esimest korda käsitletakse kosmose tulevikku üritusel, mis hõlmab nii suurt hulka riike. Kosmoselennud, -teadus, -uuringud, -tehnoloogia ja innovatsioon ei puuduta vaid valdkondlikke ettevõtteid ja agentuure, vaid võivad olla abiks ka ühiskonnaprobleemide lahendamisel ning pakkuda inspiratsiooni tulevatele põlvkondadele.

Üritust korraldab Euroopa Kosmoseagentuur ning selle koordinaatoriks on Prantsuse agentuur Missions Publiques; korraldustööd toetavad ka ESA liikmesriikide kohalikud organisaatorid.

Eestis organiseerib arutelu Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ning see toimub 10. septembril Tallinnas ja Tartus. Arutelu on kogu päeva toimuv sündmus, kus igas riigis kohtuvad näost näkku 100 tavakodanikku. Ürituse käigus saavad osalejad teada kosmosest ja ESA mandaadist ning kosmose valdkonnas tehtavast tööst. Arutelud toimuvad väikestes rühmades. Arutelu tulemused annavad omapoolse panuse kosmose tuleviku ja selle mõjude uurimisse. Osalemine ei eelda kosmosealaseid eriteadmisi.

Eelregistreerumine ja lisainfo: http://www.citizensdebate.space/et_EE/home

Lisainfo:

Ene Kull

EASi ettevõtluse ja ekspordi keskuse koordinaator

Telefon 6279769

ene.kull@eas.ee

Ole kursis oluliste uudistega,
liitu meililistiga!web by Elixir