Saaremaa on rahvusvaheliselt tunnustatud roheline sihtkoht

Saaremaa sihtkohana läbis juba teist korda rahvusvahelise Green Destinations (GD) standardi järgse auditeerimise. Saavutatud 8,8 punktiga on jõutud kuldtasemele, kusjuures järgmisest ehk plaatinast on veel puudu kõigest 0,2 punkti. 

Auditis hinnatakse kümnepallisüsteemis sihtkoha vastavust ligi sajale erinevale kriteeriumitele kuues erinevas kategoorias, mis puudutavad sihtkoha:

  • loodust (kogu ökosüsteemi)
  • keskkonda (veekäitlus, õhukvaliteet, prügimajandus)
  • kliimat
  • kultuuri ja traditsioone
  • elanike sotsiaalset heaolu (sh elanike tervis, tööhõive)
  • ettevõtluskeskkonda ja kliendisõbralikkust
  • elanike kaasatust ja omavalitsuse juhtimist


Kuigi auditeerimisel ei hinnata eraldi üksikuid ettevõtteid vaid kogu ettevõtluskeskkonna üldpilti, on iga ettevõtte järjepideval keskkonnateadlikul tegevusel ja keskkonnanäitajatel oluline roll sihtkoha auditi lõpptulemusele. Oluline roll on ka ilmastikumuutustega toimetulekul ja kriisijuhtimisoskustel.

Audiitorite hinnangul on Saaremaa kindlasti üks kõige kestlikemaid turismisihtkohti Eestis, kus toimiv looduskaitse ja saarlaste loodushoidlik elulaad on kestlikkuse tugevad alused.

Audit toob välja nii kitsaskohad kui võimalused, mida ja kuidas paremini teha, et suurendada turismi positiivseid mõjusid sihtkohale. Selleks, et järgmisel auditil, mis toimub juba kahe aasta pärast, aastal 2025, saavutada veelgi parem tulemus, on oluline suurendada sektorite vahelist koostööd, luua seiremehhanismid ja tõsta üldist teadlikkust kestlikkuse edendamise võimalustest.

Piirkondlike partnerite ja esindajate toel on auhindu ja sertifikaate saanud enam kui 120 sihtkohta 25 riigis. 

Ole kursis oluliste uudistega,
liitu meililistiga!web by Elixir