Saare maakonna parimate kodanikeühenduste tunnustamine

Eesmärk

Tunnustada edukalt tegutsevaid kodanikuühendusi ja nende poolt elluviidud mõjukaid projekte ja kodanikuühiskonna arengusse aktiivselt panustavaid isikuid. Teadvustada maakonna inimestele kodanikuühiskonna olulisust ja tunnustada ühenduste poolt antavat panust kohaliku elukeskkonna arendamisse.

Konkursi korraldajateks on SA Saaremaa Arenduskeskus ja Saare Maavalitsus.

Ühte kategooriasse võib esitada mitu kandidaati (võib ka esitada iseennast).


Kandidaadi esitamise vormis peab olema kirjas järgnev informatsioon:

  • esitatava kandidaadi andmed (isiku/organisatsiooni nimi);
  • märgitud esitatav kategooria;
  • selgitus, miks just see kandidaat või kandidaadid esitatakse;
  • soovi korral võib lisada kandidaadi kohta esitamist toetavaid lisamaterjale (fotod, artiklid jms).


KATEGOORIAD

KENA KODANIKUÜHENDUS – tunnustatakse vähemalt 2 aastat tegutsenud ühendust, mis on silma paistnud kohaliku elu edendamisega, kutsunud ellu kogukonda kaasavaid ühistegemisi ja projekte, on olnud koostööaldis teiste ühendustega, ettevõtete ja omavalitsustega ning omab head mainet piirkonna elanike seas.

KENA MÕTE – tunnustatakse inimest, ühendust, projekti, mis või kes on kandnud uudset ja edasiviivat ideed, mis on toetanud kodanikuühiskonna arengut ja võimalusi

KENA ALGATUS – tunnustatakse kodanikualgatusena alguse saanud tegevust, mis on saanud arvestatava kandepinna ja tõusnud esile viimase aasta jooksul

KENA TEGU – tunnustatakse inimest, projekti, objekti, sündmust, teenust vms, mis on viimase aasta jooksul nähtavalt esile tõusnud, on olnud uuenduslik, originaalne, vajalik organisatsioonile, piirkonnale või maakonnale.

KENA KOOSTÖÖ – tunnustatakse kodanikuühenduse tegevust toetavat partnerit, sh omavalitsust, ettevõtet, eraisikut

Auhinnad 2016 antakse üle Kodanikupäeva üritusel, mis toimub 25. novembril 2016.a. Nasva klubis, Sõrve mnt 53, Nasva, Lääne-Saare vald.

Kandidaate ootame hiljemalt 30.septembriks 2016.a. meilile: helje@sasak.ee

Ole kursis oluliste uudistega,
liitu meililistiga!web by Elixir