Saare maakonna ettevõtlusuudised - infokiri 21.02.2024


Arutelu SUP-direktiivi e. ühekordse plastiku teemadel

Eelmisel aastal jõustunud ühekordse plastiku direktiiv seab ettevõtetele uusi nõudmisi. Alates jaanuarist on avalikel üritustel lubatud kasutada vaid korduvkasutatavaid söögiriistu ja nõusid. Muudatustega kohanemiseks on ettevõtjad ja asjaosalised oodatud ühisele arutelule, mis toimub 1. märtsil kell 11.00 hotell Arensburg seminariruumis.

Anna enda tulekust teada


Turismiettevõtete kestliku arengu mentorteenus

Teenuse sisuks on ettevõtte kestlikkuse hetkeseisu kaardistamine ja teekaardi väljatöötamine. Teenus on mõeldud esmajoones ettevõtte äriprotsesside kestlikule korraldamisele, tõhusamale ressursikasutusele ja keskkonnamõju vähendamisele. Mentorteenuse kasutaja omaosalus on 10%.

Tutvu lähemalt


Avatud on vabaühenduste arenguhüppe taotlusvoor

15. märtsini on avatud taotlusvoor, mille eesmärk on toetada tegevusi, mis võimaldavad vabaühendustel tõhusamalt saavutada nii oma põhikirjalisi kui ka avalikest huvidest lähtuvaid eesmärke. Toetussumma ülemmäär taotluse kohta on maksimaalselt 25 000 eurot.

Tutvu lähemalt


Avatud on hajaasustuse programmi taotlusvoor

1. aprillini saab esitada toetustaotlusi hajaasustuse programmi. Programm toetab maapiirkondades elavate perede majapidamiste veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi (juhul, kui majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

Tutvu lähemalt


Toetusfond ettevõtte intellektuaalomandi kaitsmiseks

Väikestel ja keskmise suurusega ettevõtetel on võimalik saada rahalist toetust kaubamärkide, disainilahenduste, patentide ja taimesortide kaitsmiseks. Sõltuvalt teenuse sisust hüvitatakse kuludest 50 - 90%. Toetustaotluse ja hüvitistaotluse võib esitada nii ettevõte ise kui ka teda esindav patendivolinik.

Tutvu lähemalt


Toetusmeede küberturvalisuse taseme kaardistamiseks ja arendamiseks

Toetuse abil saavad Eesti väikese ja keskmise suurusega ettevõtjad välise nõustaja kaasabil selgitada välja oma IT süsteemide küberturvalisuse taseme ja teha vajalikke arendusi selle tõstmiseks, et kaitsta ennast küberrünnakute ja nendega kaasnevate (majandus)kahjude vastu. Omafinantseeringu määr on 50% ning suurim toetussumma 60 000€.

Tutvu lähemalt


Veebiseminar: Ettevõtte asutamine Soomes

7. märtsil kell 10.00 - 11.45 toimub tasuta eestikeelne veebiseminar, mis annab ülevaate ja teabe vajalikest tegevustest ning juriidilistest protsessidest seoses ettevõtte asustamisega Soome. Teabepäev sobib nii Soomes elavatele eestlastele, kes soovivad ennast ettevõtjana proovile panna, kui ka Eesti ettevõtetele, millede strateegiasse kuulub tegutsemine Soome turul.

Lisainformatsioon ja registreerumine


 

Ole kursis oluliste uudistega,
liitu meililistiga!web by Elixir