Ressursitõhususe infoseminar Kuressaares

Ettevõtete ressursitõhususe meetme abil suunatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuste vahenditest ligi 110 miljonit eurot Eesti tööstuse ressursitootlikkuse kasvu. See annab ettevõtjatele võimaluse välistoetuse toel oma tootmistegevused süsteemselt läbimõelda ning investeerida tootmise efektiivsust suurendavatesse lahendustesse. Meetme tegevuste alla kuulub ka ettevõtete teadlikkuse suurendamine meetme ja ressursitõhusate lahenduste vallas. Tegevuste sihtgrupiks on kõik ettevõtted fookusega väikeste ja keskmise suurusega ettevõtetele ning töötlevale tööstusele.

Alates 2018 aasta kevadest on kõikidel mäe- ja töötleva tööstuse ettevõtetel võimalik taotleda toetust ressursitootlikust suurendavate lahenduste ellu viimiseks. Kuidas süsteemselt läheneda oma tootmisprotsessile, seda optimeerida ning efektiivistada ja kuidas sellele kõigele KIK-st toetust küsida, nendele küsimustele saab vastuse infoseminaril "Fookuses on tootmisefektiivsus!".


Ootame huvilisi ressursitõhususe infoseminarile „Fookuses on tootmisefektiivsus!“ Kuressaares:


Seminari kava:

  • 11:00 Ressursitõhususe toetus tööstusettevõtetele Jaana Merisaar, Keskkonnaministeerium
  • 11:20 Süsteemne lähenemine tootmisprotsessile – audiitori praktiline kogemuslugu Siim Link
  • 11:45 Mõõtmine ja monitoorimine Marti Arak, Hoiame Kokku Grupp
  • 12:10 Kohvipaus
  • 12:30 Tööstushooldus ja -protseduurid – varjatud ressurss Marti Arak, Hoiame Kokku Grupp
  • 12:50 Keskkonnajuhtimissüsteemid ja hangete läbiviimine Karen Silts, Keskkonnaministeerium
  • 13:10 Ettevõtte kogemuslugu – Est-Agar
  • 13:30 Toetuse taotlemise kitsaskohad ja nõuded Timo-Mati Pall, Keskkonnainvesteeringute Keskus


Loe lähemalt ressursitõhususe meetme kohta siit: http://ressurss.envir.ee/


Lisainfo:

Jaana Merisaar

keskkonnakorralduse osakonna projektijuht

jaana.merisaar@envir.ee
626 0746

Ole kursis oluliste uudistega,
liitu meililistiga!web by Elixir