Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programm

Saaremaa Arenduskeskus annab teada, et alates 20.09.2016 hakkas kehtima Regionaalsete investeeringutoetuste programmi uus määrus.

2016. aasta sügisvooru ei toimu.

Määruses on võrreldes eelmisega muutunud väga paljud tingimused.

Loetleme lühidalt põhilisemad muudatused taotlemise osas:

 • Taotlusi saab esitada ainult e-keskkonna kaudu.
 • Maksimaalne toetussumma on 80 000 eurot.
 • Minimaalne omafinantseering on 25%.
 • Taotlusvoor avatakse 15. novembril ja tähtajaks on 15. jaanuar.
 • Toetust saab küsida ainult taotleja omandis olevale objektile.
 • Kohaliku tasandi teenuseid osutavad objektid saavad toetust ainult juhul kui projekti tulemuseks on kohaliku tasandi teenuse säästlikum korraldamine.
 • Lisaks ehitustegevustele on abikõlblikud ka sihtotstarbelise mööbli ja seadmete soetamine ning projekteerimine ja energiaaudit.
 • Lisatud on piirangud MTÜ-dele ja SA-dele. Toetust saab küsida avalikkusele suunatud tegevusega MTÜ või SA, mis ei ole äriühingu valitseva mõju all ning mis on asutatud vähemalt kaks aastat enne taotlusvooru tähtpäeva. Ühingutel peavad olema esitatud ka kõik majandusaasta aruanded. Piirangud ei kehti KOV või riigi poolt asutatud ühingutele.
 • Muutunud on taotluse menetlemise protsess:
  • EAS registreerib taotlused ning saadab puuduste kohta teavituskirja (puudusi ei pea kõrvaldama, va vale allkiri),
  • Maakondlik komisjon hindab tavapärasel viisil,
  • EAS viib läbi põhjaliku vastavusnõuete kontrolli nende pingereas eespoololevate projektide osas vastavalt määruses kirjeldatud valemile,
  • Ministeeriumi komisjon hindab üleriikliku tähtsusega projekte ja teeb kõikide projektide osas otsused.

Infot saab ka EAS-i kodulehelt.

Uus määrus on avaldatud Riigi Teatajas 16.09.2016.

EAS-il on plaanis novembrikuus teha ka paar infopäeva. Täpsem info infopäevade kohta juba oktoobris.

Küsimuste korral palume ühendust võtta:

Ole kursis oluliste uudistega,
liitu meililistiga!web by Elixir