PRIA maaelu mitmekesistamise meede avatud

Teavitame, et Maaelu arengukava 2014-2020 meetme 6.4 (Investeeringud majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunal) toetusmääruse muudatus jõustus 19. mail 2018. Toetusmäärus on leitav siit!

Meetme järgmise taotlusvooru ajaks on kavandatud ajaperioodi 10. september – 19. september 2018.

Taotlusvooru aja planeerimisel arvestati käesoleva aasta toetuste taotlusvoorude indikatiivse ajakavaga ning vajadusega jätta määruse jõustumise ja taotluse esitamise tähtaja vahele mõistlik aeg taotlejatele taotluste ettevalmistamiseks.

Täpse taotlusvooru aja teatab PRIA oma kodulehel ja võrguväljaandes Ametlikud Teadaanded.

Ole kursis oluliste uudistega,
liitu meililistiga!web by Elixir