NUTIKAS meetme esimene voor toetas ettevõtete arendusplaane 3,5 miljoni euroga

Nutika spetsialiseerumise rakendusuuringute toetusmeetme (NUTIKAS) esimeses taotlusvoorus sai toetust 15 ettevõtet, et viia oma arenguplaane ellu koostöös teadusasutustega. Toetust saanud ettevõtete seas on nii väikese ja keskmise suurusega ettevõtteid kui ka üks erialaliit.

„Esimeses voorus laekunud taotlused näitavad, et ettevõtetel on huvitavaid arenguplaane, mida koostöös teadusasutustega ellu viia,“ ütles Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler Indrek Reimand. „Toetust saanute osakaal – 42% taotlustest – kinnitab, et taotlusprotsess on kõigile jõukohane ega ole keeruline. Kutsun ettevõtteid julgemalt toetust taotlema, kuna see on hea võimalus arendustegevusega seotud riske maandada ja lennukad plaanid ellu viia.“

Toetatud projektid kestavad kuni kolm aastat. Esimesi tulemusi saab näha tänavu juunis, kui OÜ Celsius Healthcare’il valmib koostöös TTÜ eMeditsiini laboriga ravimite doseerimise e-teenuse prototüüp. Uuendusliku, kogu sektorit edasi viiva taotlusega paistis silma Eesti Kindlustusseltside Liit, mis asus koostöös Tartu Ülikooli maateaduse ja füüsika instituutidega ning TTÜ küberneetika instituudiga arendama üleriigilist tormiohu geoinfosüsteemi. See võimaldab tuvastada automaatselt võimalikku tormiohu riski mistahes Eesti punktis.

NUTIKAS toetusmeetme esimeses taotlusvoorus laekus 41 taotlust, milles küsiti toetust kokku ligi 20 miljoni euro eest. Hindamisele jõudis neist 36 taotlust, millest rahuldati 15. Kokku eraldati esimeses voorus ettevõtetele toetust 3,5 miljonit eurot.

Tähelepanu äriplaanile

„Taotluste puhul tasuks erilist tähelepanu pöörata äriplaanile, kuna see on osutunud komistuskiviks 80% mitterahuldatud taotluste puhul. Tuleks sõnastada selged eesmärgid ja tegevused, kuidas nendeni jõuda ning esitada finantsnäitajate realistlik prognoos. Samuti peaks detailselt kirjeldama konkurentsiolukorda,“ tõi meetmehoidja Tea Tassa välja mõned näpunäited eduka taotluse esitamiseks.

Nutika spetsialiseerumise rakendusuuringute meede pakub ettevõttele toetust rakendusuuringute ja tootearendusprojektide elluviimiseks koostöös teadusasutustega. Ühe projekti kohta on võimalik toetust saada kuni 2 miljonit eurot. Käimasoleva teise taotlusvooru maht on 9 miljonit eurot ja see kestab kuni 20.12.2017. Kogu meetme maht aastani 2022 on 26,6 miljonit eurot.

Tegemist on Haridus- ja Teadusministeeriumi toetusmeetmega ettevõtete ja teadusasutuste koostöö edendamiseks. Meetme taotlusvoore korraldab SA Archimedes koostöös Eesti Teadusagentuuriga. Raha selleks tuleb Euroopa Regionaalarengu Fondilt ja Eesti riigilt.

Kõigi toetust saanud projektide ja taotlusvoorude jooksva ülevaatega on võimalik tutvuda SA Archimedes kodulehel.

Lisainfo:

Tea Tassa

Meetmehoidja, SA Archimedes

730 0396

tea.tassa@archimedes.ee

www.archimedes.ee/nutikas

www.etag.ee/nutikas

Ole kursis oluliste uudistega,
liitu meililistiga!web by Elixir