Noorte ettevõtluskonkurs Saaremaa Päike 2019 ootab äriideede esitamist 11. veebruariks

Saaremaa Päike 2019

Ettevõtlikkust edendavate tegevuste sari ja äriideede konkurss Saaremaa Päike stardib taas! Sel aastal 11. korda.

Saaremaa Päike 2019 eriteemaks on „ Saaremaa Ehtne Toode“ .

“Saaremaa Ehtne Toode” on märgis, mis viitab toote või teenuse piirkondlikule päritolule- toode või teenus on valminud Saare- ja Muhumaa puhta loodusega keskkonnas, kohalike inimeste töö ja kogemustega.

Kaubamärki „Saaremaa ehtne toode“ võivad kasutada kõik Saare maakonnas tegutsevad ettevõtjad, märgistades sellega maakonnas valmistatud tooteid ning pakutavaid teenuseid. Märgisega tähistatakse eelkõige toidukaupu ning käsitööd, sest just need tooted kannavad kohalikku päritolu. Märgisega saab tähistada ka kohalikku toorainet ja traditsioone väärtustavate toitlustusettevõtete menüüd.

Kaubamärgi omanik on MTÜ Saarte Koostöökogu, kes kureerib märgikasutajate (võrgustiku) ühistegevust.


REGISTREERI OMA IDEE SIIN! Esitamise tähtaeg 11. veebruar!


PROGRAMM:

  • 1. NOVEMBER 2018

Infopäev/koolitus koolijuhtidele, majandus-ja ettevõtlusõpetajatele, karjäärispetsialistidele ja huvijuhtidele. Sel päeval saab ülevaate projekti ajakavast, sisutegevustest ja selle õppeaasta eriteemast. Koolituse raames saab uusi meetodeid õpilaste projektis osalemise toetamiseks koolis.

NOVEMBER - DETSEMBER 2018 + JAANUAR 2019

Infopäevad õpilastele Saaremaa koolides. Kõikidel Saaremaa koolidel on võimalus kutsuda Saaremaa Päikest kooli infopäeva läbi viima ja eriteemast ning ajakavast täpsemalt rääkima projekti sihtgrupile (põhikooli klasside (5.-9.klassi) õpilased, õpilased, kes õpivad Saare maakonnas gümnaasiumis või kutseõppeasutustes, kohalikes kõrgkoolide filiaalides õppivad tudengid vanusega kuni 24 aastat.).

  • 4. VEEBRUAR 2019

Ettevõtluspäev.

Koht: Mõnus Villem II korruse seminariruum, kell 10:00 - 15:20

Koolitaja: Harald Lepisk

Koolituspäeva pearõhk on äriideede genereerimisel ja meeskondade moodustamisel. Töötubades mängitakse läbi äriideede arendamine, kasutatakse ärimudelit (1A4 Osterwalderi lõuend), mis aitab analüüsida ja testida ärideed. Samuti valmib esmane prototüüp oma ideest ning harjutatakse eeltehtu põhjal liftikõne.

REGISTREERU ETTEVÕTLUSPÄEVALE SIIN!

  • 11. VEEBRUAR 2019

Saaremaa Päike 2019 konkursile äriideede esitamise tähtaeg. ESITA OMA IDEE SIIN!

Ideid saab esitada läbi Google vormi Saaremaa Päikese Facebooki lehel või laadida alla eraldi faili ja täita ning saata triin@sasak.ee

  • MÄRTS 2019

Toimub ettevõtete külastus.

Tutvutakse erinevate ettevõtlusvormidega ja külastatakse eriilmelisi ettevõtteid Saaremaal, kes kasutavad kohalikku toorainet ning väärtustavad traditsioone ja kohalikku omapära.

Buss võtab õpilased peale koolide eest.

  • 05. APRILL 2019

Ettevõtluskoolitused.

TOOTEARENDUS ja TOOTE HIND

Koolitajad: Klaarika Sinimeri (tootearendus), Liilia Mesila (toote hind)

Koolituspäev jaguneb kaheks osaks, esimeses osas keskendutakse tootearendusele. Vaadatakse läbi tootearenduse põhitõed ning tehakse läbi praktilised ülesanded, hiljem asutakse teadmisi rakendama oma toote või teenuse peal. Päeva teises pooles hakatakse arvutama toote hinna omahinda ning leidma mõistlikku müügihinda. Kuidas hind toodetele ja teenustele kujuneb, sellest räägib Kuressaare Swedbank.

  • 10. MAI 2019

Koht: Toimub Kuressaare Noortejaam

Koolitaja: Toivo Värbu

Lõpuseminar algab reklaami ja müügioskuste koolitusega, mil koolitaja annab parimad nõuanded esitlemisest ja esinemisest noortele lavale kaasa.

Päev lõpeb parimate äriideede autasustamisega.

  • JUUNI – DETSEMBER 2019

Müügiüritustel osalemine.

Osaleda saavad viis meeskonda, kes osalesid Saaremaa Päike äriideede konkursil 2019.

Ole kursis oluliste uudistega,
liitu meililistiga!web by Elixir