Kodanikuühenduste tunnustamine 2020

SA Saare Arenduskeskus ootab kandidaate 

Saare maakonna parimate kodanikuühenduste tunnustamiseks

 

Eesmärk

 

Tunnustada edukalt tegutsevaid kodanikuühendusi ja nende poolt elluviidud mõjukaid  projekte ja kodanikuühiskonna arengusse aktiivselt panustavaid isikuid. Teadvustada maakonna inimestele kodanikuühiskonna olulisust ja tunnustada ühenduste poolt antavat panust kohaliku elukeskkonna arendamisse.

 

Konkursi korraldajaks on SA Saare Arenduskeskus. 

 

Ühte kategooriasse võib esitada mitu kandidaati (võib ka esitada iseennast).

 

Kandidaadi esitamise vormis peab olema kirjas järgnev informatsioon:

  • esitatava kandidaadi andmed (isiku/organisatsiooni nimi);
  • märgitud esitatav kategooria;
  • selgitus, miks just see kandidaat või kandidaadid esitatakse;
  • soovi korral võib lisada  kandidaadi kohta esitamist toetavaid lisamaterjale (fotod, artiklid jms).

 

KATEGOORIAD

 

KENA KODANIKUÜHENDUS – tunnustatakse vähemalt 2 aastat tegutsenud ühendust, mis on silma paistnud kohaliku elu edendamisega, kutsunud ellu kogukonda kaasavaid ühistegemisi ja projekte, on olnud koostööaldis teiste ühendustega, ettevõtete ja omavalitsustega ning omab head mainet piirkonna elanike seas.

 

KENA MÕTE – tunnustatakse inimest, ühendust, projekti,  mis või kes on kandnud uudset ja edasiviivat ideed, mis on toetanud kodanikuühiskonna arengut ja võimalusi

 

KENA ALGATUS – tunnustatakse kodanikualgatusena alguse saanud tegevust, mis on saanud arvestatava kandepinna ja tõusnud esile viimase aasta jooksul

 

KENA TEGU – tunnustatakse inimest, projekti, objekti, sündmust, teenust vms, mis on viimase aasta jooksul nähtavalt esile tõusnud, on olnud uuenduslik, originaalne, vajalik organisatsioonile, piirkonnale või maakonnale.

 

KENA KOOSTÖÖ – tunnustatakse kodanikuühenduse tegevust toetavat partnerit, sh omavalitsust, ettevõtet, eraisikut

 

Ootame kandidaate hiljemalt 30.septembriks 2020.a. e-mailile helje@sasak.ee.

Auhinnad 2020 antakse üle tunnustusüritusel, mis toimub 26. november 2020.a. Meedla Kojas, Lossi 6, Kuressaare.

 

Ole kursis oluliste uudistega,
liitu meililistiga!web by Elixir