Kandideeri: Turismiteenuste ja -toodete arendamine Eesti, Soome ja Läti sihtturule

Saare- ja Hiiu maakonna turismiettevõtjad on oodatud kandideerima turismiteenuste- ja toodete arendamise koolitusele!

Esita oma uus või juba arendamisel olev idee ja probleem, mida soovid teenuse või tootega lahendada. Tulemuseks sinu ettevõtte valminud turismiteenus või -toode, mida juba algaval hooajal pakkuda.

 

Koolituse üldeesmärk:
Saare- ja Hiiumaa maakonna turismiettevõtjate teenusedisaini alaste pädevuste suurendamine. Turismiettevõtja disainib kestliku turismiteenuse/-toote, mis lähtub külastaja ja turismiettevõtte vajadustest, sihtkoha eripärast ning Eesti brändi turismivaldkonna sõnumitest.

Märtsist maini kestev programm sisaldab 5 koolituspäeva, 30 tundi kontaktkohtumisi, lisaks kaks tagasiside ja konsultatsiooni kohtumist ettevõtjale arvestusena 2 tundi.

 • 23.03 Zoomis
 • 04.-05.04 Saaremaal
 • 19.04 Zoomis
 • 04.05 Hiiumaal

Koolitusgrupi suurus: 30 inimest. Osalejad valitakse vastavalt registreerimisvormis kirjeldatud teenuse- või tooteidee kirjeldusele. Osalema on oodatud Hiiumaa ja Saare maakonna turismiettevõtjad. Eesmärgi saavutamiseks soovitame koolitusel osaleda 2-3 ettevõtte töötajal.

Koolituspäeva pikkuseks on planeeritud 6 tundi, mis võimaldab fokusseeritult töötada. Koolituse korralduses on arvestatud nii veebis töötamise eripäraga kui ka saarelt-saarele koolitusele sõitvate inimeste vajadustega.

Koolituse läbimise tulemusena osaleja (õpiväljundid):

 • Mõistab teenusedisaini protsessi.
 • Suhtleb arendusprotsessi käigus teenusedisaini protsessi erinevates etappides vajaliku info kogumiseks organisatsiooni erinevate huvirühmade esindajatega.
 • Analüüsib ja rakendab kogutud infot disainiprotsessi erinevates etappides.
 • Arendab või parendab väljatöötatud turismiteenust või -toodet vastavalt kasutaja kogemusele.

NB! Koolituse läbinutele väljastatakse Tartu Ülikooli täiendkoolituse digitaalne tõend/tunnistus.

Omaosaluse summa: 105 eur/+km (tasumine arvega)
 

Kandideerimine on avatud kuni 13.03.2023 kell 9.00 SIIN 

 

Tartu Ülikooli Pärnu kolledži koolitajad:

 • Marit Piirman koolitab seminaride sarjas teemadel teenusedisain, külastaja profiil ning teenuse prototüübid ja testimine.
 • Tiina Tamm koolitab seminaride sarjas teemadel avasta etapi uuringud ja kaardistused, empaatia ja külastajateekond ning testimine
 • Tiina Viin koolitab seminaride sarjas teemadel külastaja uuringud.
 • Anne Roosipõld koolitab seminaride sarjas teemadel kliendikäitumine, meelte kaasamine ja ideede genereerimine.
 • Maarika Naagel koolitab seminaride sarjas teemadel kultuuri ja looduspärandi kasutamine ja lugude jutustamine.
 • Maarja Pajusalu koolitab seminaride sarjas teemadel visuaalne disain ja prototüüpimine. Maarja Pajusalu on infotehnoloogia magistrikraadiga digikonsultant ja koolitaja.

 

Koolitaja pädevused ja kogemused:

Marit Piirman koolitab seminaride sarjas teemadel teenusedisain, külastaja profiil ning teenuse prototüübid ja testimine. Marit Piirman on Tartu Ülikooli Pärnu kolledži turismiteenuste disaini ja arenduse õppejõud, kes on viimase viie aasta jooksul koolitanud ja nõustanud erinevate (rahvusvaheliste) projektide raames paljusid üliõpilasi ja (turismi)ettevõtjaid, koostanud käsiraamatuid ning osalenud erinevate uuringute läbiviimisel. Lisaks teenusedisaini teemadele on ta õpetanud ja uurinud sihtkoha turundust ja huumorit turismis ning jätkab doktoriõpingute käigus samade teemade uurimist inimgeograafia ja regionaalplaneerimise õppetoolis.

Tiina Tamm koolitab seminaride sarjas teemadel avasta etapi uuringud ja kaardistused, empaatia ja külastajateekond ning testimine. Tiina Tamm on Tartu Ülikooli Pärnu kolledži turismiteenuste disaini ja arenduse ning teenusmajanduse õppejõud. Tal on pikaajaline kogemus teenuse planeerimises ja teostuses eri sihtrühmadele, sest juhib üliõpilastest koosnevat teenindusmeeskonda ja töötab nendega koos erinevatel sündmustel. Turismitoote disainimise ja arendamise praktiline kogemus on eri koostööprojektidest Eesti turismiettevõtete ja –sihtkohtadega. Näiteks 2021. aastal osales koolitajana intellektipuudega külastajale muuseumiteenuste arendamise projektis, uuris Harju-, Rapla-, Läänemaa ja Tallinna linna koostööpiirkonna klienditeekonda ning Soome sihtturgu Pärnu linna näitel.

Tiina Viin koolitab seminaride sarjas teemadel külastaja uuringud. Tiina Viinil on pikaaegne koolituskogemus hotellimajanduse õppejõuna TÜ Pärnu kolledžis, lisaks on koolitajana läbi viinud erinevaid koolitusi pereturismitoodete disaini, turismitoodete ja/või -teenuste arendamise teemadel. Lisaks on ta koostanud piirkondlikke strateegiaid, viinud läbi erinevaid rakendusuuringuid, nõustanud mentorina mitmete ettevõtete teenuse arendamist ning ettevõtjana ise oma teenuse-ja teeninduskontseptsiooni arendanud.

Anne Roosipõld koolitab seminaride sarjas teemadel kliendikäitumine, meelte kaasamine ja ideede genereerimine. Anne Roosipõld on pikaajalise kogemusega õppejõud ja koolitaja, kes on läbi viinud erinevaid kliendikäitumise ja -teeninduse loenguid nii TÜ Pärnu kolledžis, EEK Mainoris kui ka Tallinna Ülikoolis. Koos üliõpilastega on osalenud mitmete toitlustusettevõtete ja hotellide klienditeekonna uuringutes, nõustamises ja kaasa aidanud muutuste elluviimisel. Tal on pikaajaline töökogemus Tallinki laevadel restorani direktorina, ööklubi ja keegliklubi juhina. Suvisel perioodil võtab Anne Roosipõld oma kodus vastu kruiisituriste, praktiseerides nii järjepidevalt külalislahkuse teooria rakendamist praktikas.

Maarika Naagel koolitab seminaride sarjas teemadel kultuuri ja looduspärandi kasutamine ja lugude jutustamine. Maarika Naagel on pika staažiga turismitöö praktik: omab töökogemust giidi, reisisaatja, reisikorraldaja, reisikonsultandi, majutusettevõtte (Vilsandi RP keskus Loona mõis) juhi ja piirkonna arendaja ja turismiõppejõuna. Lemmikteemaks kultuuri- ja looduspärandi kasutamine turismitoote loomisel. ETFL-i poolt on kolmel korral (2009, 2010 ja 2018) Eesti parima turismiarendaja nominendiks valitud. Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor ja TÜ Pärnu kolledži lektor, viimased 16 aastat maaturismi ettevõtja.

Maarja Pajusalu koolitab seminaride sarjas teemadel visuaalne disain ja prototüüpimine. Maarja Pajusalu on infotehnoloogia magistrikraadiga digikonsultant ja koolitaja. Ta on töötanud analüütiku ja projektijuhina tarkvaraarendusega tegelevates ettevõtetes ning lektorina Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis. Lisaks on Maarja tegelenud maalimise ja disainiga üle 15 aasta. Alates 2020 on ta terviseinformaatika doktorant ja nooremteadur TÜ Arvutiteaduse instituudis.

Kandideerimine on avatud kuni 13.03.2023 kell 9.00 SIIN 

_______________________________________________________________

Koolitust korraldavad SA Hiiumaa Arenduskeskus, Visit Saaremaa (Saaremaa Vallavalitsus) ja SA Saare Arenduskeskus. 

“Saare ja Hiiu maakondade kui turismisihtkohtade koostööprojektid” projekti rahastatakse läbi Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Lisainfo: Joanna Elisabeth Viik, tel 53 434 544, joanna-elisabeth@hiiumaa.ee

Ole kursis oluliste uudistega,
liitu meililistiga!web by Elixir