Ettevõtete ressursitõhususe meede

Hea ettevõtja

Avanenud on investeeringutoetused ettevõtetele ressursikasutuse parendamiseks, toetussummad 100 000 - 2 milj eurot. Toetatakse tegevusi ja investeeringuid, näiteks mis:

 • tagavad teie ettevõttele parema toormaterjali väljatuleku,
 • vähendavad kulusid tooteühiku kohta (madalam omahind),
 • vähendavad ettevõttes jäätmete hulka jne.


Investeeringutoetuse taotlemise protsess näeb välja järgmine:

 1. Ettevõte koostab detailse energiaauditi, milles sisalduva analüüsi tulemusena selgub investeeringuvajadus (auditiprojekt);
 2. Energiaauditi koostab valdkonna spetsialist ja auditi koostamist toetatakse samuti (NB! teeme koostööd Eesti tunnustatuimate energiakasutuse spetsialistidega);
 3. Peale auditi valmimist saab küsida toetust investeeringute elluviimiseks (investeeringuprojekt).

Pakume teie ettevõttele terviklahendust, mis sisaldab:

 • teie vajadustele vastava energiaauditi teostaja leidmist, auditiprojekti toetuse taotlemist;
 • peale auditi valmimist investeeringuprojekti taotluse ja selleks vajalike lisadokumentide koostamist, projektijuhtimist, teie ettevõtte esindamist suhtlemisel rahastajaga, aruandlust kuni toetuse lõppmakse laekumiseni.

Lühidalt meie ettevõtte Projektid24 teenused:

 • ärikonsultatsioonid,
 • äriplaanide koostamine,
 • teostatavus/tasuvusuuringute ja -analüüside koostamine,
 • rahastusvõimaluste otsing ja taotlusdokumentide koostamine,
 • projektide aruandluste koostamine, koostamise nõustamine,
 • kliendi esindamine suhtlemisel rahastajaga,
 • hangete, sh riigihangete läbiviimine (sh nõuetekohaste hankedokumentide koostamine, hankeprotsessi läbiviimine, hankepartneri valik, hankelepingu sõlmimine, täitmise jälgimine, hangetega seotud aruandluse koostamine).

Projektid24 meeskonnas on kokku 5 pikaajalise kogemusega konsultanti, projektijuht, hankespetsialist, kellest igaühel on 10-20 aastane valdkondlik töökogemus (sh töötanud varasemalt erasektoris, ministeeriumis, kohalikus omavalitsuses, riiklikes rakendusüksustes nagu EAS, KIK, PRIA). Viimase 4 aasta jooksul oleme teostanud ca 50 arendusprojekti, klientidele toonud ca 30 milj eur väärtuses toetusi jm rahastust.

Esimene konsultatsioon ja kohtumine (näiteks teie ettevõttes kohapeal, et anda esmane hinnang toetuse saamise tõenäosusele) on tasuta, huvi korral palun ühendust võtta ja arutame detailsemalt läbi teie ettevõtte võimalused toetuste taotlemiseks.

Lugupidamisega,

Ivari Niinemäe

Projektid24

mob tel +372 5529 075

E-post: ivari@projektid24.ee

Kontor: Rüütli 14-213, Pärnu 80010 Eesti

Ole kursis oluliste uudistega,
liitu meililistiga!web by Elixir