Erasmus noortele ettevõtjatele

„Erasmus noortele ettevõtjatele” (Erasmus for Young Entrepreneurs ehk EYE) on Euroopa-sisene vahetusprogramm ettevõtjatele.

EYE võimaldab alustavatel ettevõtjatel ja inimestel, kes soovivad ettevõtlusega alustada, saada kogemusi teistes programmis osalevates riikides tegutsevatelt väikeettevõtjatelt.


Kuidas EYE programm töötab? Programmi eesmärgiks on kogemuste vahetamine ning sel eesmärgil teeb alustav ettevõtja koostööd kogenud ettevõtjaga tema firmas. Vahetusprogrammi jooksul aitab viimane tal 1-6 kuu vältel omandada ettevõtte juhtimiseks vajalikke oskusi ja teadmisi. See koostöö on mõlemapoolselt kasulik, võimaldades jagada teadmisi ning äriideid, laiendada kontaktivõrgustikku ja avastada uusi turge Euroopas.

Projekti üldeesmärgiks on edendada Euroopa ettevõtete arengut ning aidata väikestel ja keskmistel ettevõtetel rahvusvahelistuda ja konkurentsivõimet tõsta. Programm hõlmab kõiki Euroopa Liidu liikmeid ning täiendavaid riike (info kodulehel). Osavõttu EYE programmist rahastab Euroopa Komisjon.


Kas EYE programm on Sinule? Jah, kui Sa oled:

Alustav ettevõtja, kellel on kindel plaan luua oma ettevõtte või kes on selle viimase kolme aasta jooksul juba loonud

Kogenud ettevõtja, kes omab või juhib ELis väikest või keskmise suurusega ettevõtet

EYE kontaktpunkt Eestis on Civitta Eesti AS: erasmus@civitta.ee

Lisainfo kodulehel: http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/

Ole kursis oluliste uudistega,
liitu meililistiga!web by Elixir