EAS pereturismi atraktsioonide toetamine

On avatud EAS-i pereatraktsioonide toetusmeede, mille eelarve on 14,9 miljonit eurot ning mis võimaldab toetada 6-19 atraktsiooni.

Meetme eesmärgiks on mitmekesistada rahvusvaheliste pereatraktsioonide valikut Eestis, et tekitada reisimotivatsiooni Eesti külastamiseks ning pikendada siia reisijate külastusaega.
Toetust taotlema on oodatud kõik väliskülastajatele huvipakkuvate pereturismi atraktsioonide arendajad. Toetust saavad taotleda nii uued kui ka juba praegu tegutsevad atraktsioonid, mis plaanivad edasiarendusi, sh Tallinn.

Tingimuseks on, et atraktsioon oleks avatud vähemalt 6 kuud aastas ning pakuks teenuseid ja tegevusvõimalusi erinevas vanuses lastega peredele ning suudab aastas teenindada vähemalt 60 000 külastajat.

EAS toetab investeeringuid atraktsiooni ja teenustesse, samuti turundustegevusi välisturgudel. Vajalik omafinantseering investeeringu toetuse saamiseks on sõltuvalt riigiabi liigist vähemalt 50% projekti maksumusest.

Maksimaalne toetus

  • uued atraktsioonid – minimaalne toetus 1 MEUR, maksimaalne toetus 2,75 MEUR
  • olemasolevate atraktsioonide edasiarendus – minimaalne toetus 750 000 EUR, maksimaalne toetus 2,75 MEUR

Toetust taotlema on oodatud nii kohaliku omavalitsuse üksus kui Eestis registreeritud juriidiline isik.

Toetatavad tegevused:

  • atraktsiooni infrastruktuuri arendamine ja ehitamine
  • atraktsioonil teenuste pakkumiseks vajaliku materiaalse ja sellega kaasneva immateriaalse vara soetamine
  • atraktsioonil pakutavate teenuste arendamine
  • külastaja teenindamiseks vajaliku personali koolitamine
  • turundustegevuse elluviimine turismiarengukavas märgitud prioriteetsel sihtturul

Ei toetata:

  • investeeringut spordiobjekti (spordiobjekt on objekt, mida kasutavad spordiklubid sportimise ja spordivõistluse korraldamise eesmärgil ning mille kasutamine on võimaldatud ka spordiklubisse mittekuuluvale isikule selleks eelneval kokkuleppel või selleks ettenähtud ajal);
  • investeeringut majutusteenuse arendamisse;
  • investeeringut atraktsiooni sellisesse tegevusse või ruumi, mis ei ole suunatud külastaja teenindamisele.

Toetuse taotlemine toimub kahes etapis:
1) eeltaotluse esitamine;
2) põhitaotluse esitamine.

Eeltaotluste esitamise tähtaeg taotlejatele on 1. detsembril (kell 17.00).
Tegevusi rahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.


Rohkem infot toetuse ja taotlemise kohta http://eas.ee/pereturism

Ole kursis oluliste uudistega,
liitu meililistiga!web by Elixir