EAS investeerib 4 miljonit eurot loomeettevõtete arendusprojektidesse

Ettevõtluse arendamise sihtasutus (EAS) investeerib üheksa eesti loomeettevõtte taristu ja tehnoloogilise võimekuse arendusprojekti kokku 4 miljonit eurot. Toetust saavad algatused nii kunsti, moedisaini, muusika- ja filmiproduktsiooni vallas. Näiteks luuakse EAS-i toetuse abil Tallinna kõrgtehnoloogiline Tallinna filmilinnak, Eesti disaini esindusruum, Noblessneri kunstikeskus ning Narva rajatakse visuaalse multimeedia keskuse objekt.

EASi loomemajanduse taotlusvooru eesmärk oli valdkonna potentsiaalist lähtuva ja lähiriikides puuduva taristu loomine või tehnoloogia soetamine.

«Eesti loomeettevõtetel on potentsiaali, et panustada ka teiste ärisektorite arengusse ühendades uuenduslikud ideed ja tehnoloogiad traditsiooniliste ärimudelitega. Filmitööstuse puhul on näiteks nii riigile kui ka ettevõtetele majanduslikult kõige kasumlikum pakkuda välisriikide produktsiooniettevõtetele kvaliteetset teenust Eestis,» ütles EASi loomemajanduse programmijuht Katre Purga.

«Rõõm on, et saame antud vooru tulemusel toetada väga erinevaid valdkondi üle Eesti – lisaks Tallinnale on esindatud Narva kui Kuressaare ja valdkondadest film, muusika, mood ja kaasaegne kunst. EASi sihiks on ka ise projektides aktiivselt kaasa mõelda ning võimalikult palju arendustöös toeks olla. Projektide valikul sai määravaks meeskonna kompetents, kasu saavate loomeettevõtete lai ring ning võimalused ja ambitsioon ekspordiks,» lisas Purga.

Loomemajanduse ettevõtete ekspordipotentsiaali tõstmiseks on EASil kasutada 20 miljonit eurot, millest pool on sektorite arenguks juba välja antud. Toetusi antakse koostöös Kultuuriministeeriumiga ning rahastatakse Euroopa Liidu Regionaalarengu fondist.


Projekti nimi: Eesti Disaini Esindusruumi loomine

2017. aasta märtsis avatakse Rotermanni kvartalis uus väärikas Tallinn DesignHouse, mis ühendab Eesti disaini ülevaatliku väljapaneku ja esindusruum koos ostuvõimalusega. Ruum saab olema kergelt kohandatav erinevate sündmuste läbiviimiseks: sh kollektsioonide- ja toodete esitlused, moeetendused, seminarid, koolitused, töötoad, sündmuste tähistamine. Ruumis saab olema ka väike kohtumiste-koosolekute ala, mida disainerid saavad kasutada kliendikohtumisteks. Samuti on esindusruumi oodatud välikoosolekuid pidama ettevõtted ja organisatsioonid – Tallinn DesignHouse on disainiga kohtumise kontaktpunkt.

Toetuse saaja:Eesti Disaini Esindusruum

Toetuse summa: 101 200 eurot

Kontakt: Anu Lõhmus, anu@inkubaator.ee


Baltikumi kaasaegseima produktsioonistuudio taristu väljaarendamine

Downtown stuudiod on pakkunud muusikasalvestusteenust ja lisateenuseid aastast 2001 ning on tänaseks saanud selles vallas üheks edukaimaks. Stuudios on valminud suur osa viimase 10 aasta jooksul Eestis toodetud populaarseimatest pop- ja rokkmuusika lugudest. Projekti tulemusel viiakse produktsioonistuudio Downtown taristu kõrgemale kvaliteedistandardile ja tagatakse Baltikumi mastaabis parim keskkond ning platvorm pop- ja rokkmuusika loome-, salvestus- ja produktsioonitegevuseks.

Projekti käigus on plaan uuendada produktsioonistuudio tehnikaparki ning soetada tugeva rahvusvahelise konkurentsivõime tagamiseks vajalik kõrgetasemeline arvuti- ja salvestustehnika ning vajalikud muusikainstrumendid.

Elluviidavad investeeringud loovad tehnilise platvormi ja sisulise aluse viljakaks loominguliseks koostööks pop- ja rokkmuusika tootmise valdkonnas tegutsevate ettevõtete ja loomeinimeste vahel ning projekti tulemusel on loodud tingimused muusikaloome ekspordi oluliseks kasvuks ja lisandväärtuse kasvuks sektori ettevõtetes.

Toetuse saaja:OÜ Downtown

Toetuse summa: 191 964,9 eurot

Kontakt: Fred Krieger, fred@downtown.ee


Noblessneri Kunstikeskuse loomine

Noblessneri Kaasaegse Kunsti Keskus OÜ arendab koostöös Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskusega (EKKAK) Noblessneri kvartalis välja Noblessneri multifunktsionaalse kunstikeskuse, mis saab olema Eesti kaasaegse kunsti promootor Põhja-Euroopa regioonis näitus-, arendus- ja haridustegevustes.

Noblessneri Kunstikeskuse näol on tegemist ühise tegutsemispinnaga Eesti kunstiorganisatsioonidele, mis loob senisest paremad võimalused koostööks kunstiorganisatsioonide vahel ning loob võimaluse testida ideid, mida pole varasemalt kohaliku kunsti kontekstis proovitud.

Toetuse saaja:Noblessneri Kaasaegse Kunsti Keskus OÜ

Toetuse summa: 860 505,12 eurot

Kontakt: Indrek Kasela, kaselaindrek@gmail.com


Tallinna Filmilinnaku loomine

Kõrgtehnoloogilise filmistuudio loomine Tallinnasse, eesmärgiga toetada ja soodustada Eesti filmitööstuse arengut ning luua võimalusi Eestisse suuremal hulgal välisproduktsioonide toomiseks ja kasvatada seeläbi sektori ekspordimahte. Filmilinnaku rajamine ja käivitamine võimaldab ka audiovisuaalseid teenuseid pakkuvatel ettevõtetel teha tihedamat koostööd. Filmilinnak tuleb endisele Tallinna Balti Manufaktuuri alale (Kopli 35), mis sisaldab keskust, mis tegeleb stuudio opereerimisega, stuudiokompleksi teenindamiseks mõeldud abiruumidega, teenuspakkujatele igapäevaseks tegevuseks rendipindade pakkumisega, büroopindu valdkonnas tegutsevatele ettevõtetele ja toitlustusasutusele.

Toetuse saaja:Tallinn Film Wonderland OÜ

Toetuse summa: 1 000 000 eurot

Kontakt: Liina Maria Lepik, liinamaria@tallinnfilmstudios.ee


Visuaalse multimeedia keskuse OBJEKT rajamine Narva

Objekt on keskus, kus pakutakse visuaalse multimeedia ettevõtete tootlikkuse, toodete lisandväärtuse ning rahvusvahelise konkurentsivõime kasvu toetavat füüsilist ja tehnoloogilist infrastruktuuri. Lisaks füüsilistele ja tehnoloogilistele ressurssidele on Objekti üks ülesannetest toetada visuaalse multimeedia ettevõtete strateegilist äriarendamist loomeinkubaatori ekspertide/mentorite meeskonna abil, kes oskavad nõustada nii alustavaid kui ka tegutsevaid visuaalse multimeedia valdkonna ettevõtteid.

Mitmed Objekti teenused on suunatud ka avalikkusele, et populariseerida valdkonda noorte seas. Selleks antakse kõigile soovijatele võimalus külastada keskust igapäevaselt, proovida visuaalse multimeedia valdkonna tehnoloogilisi lahendusi ning korraldada erinevaid valdkonnaga seonduvaid üritusi.

Toetuse saaja:Sihtasutus Narva Loomeinkubaator

Toetuse summa: 1 000 000 eurot

Kontakt: Jana Pavlenkova, msjana@gmail.com


Moedisainerite ühise tootmisüksuse loomine

Projekti eesmärgiks on pakkuda moedisaineritele jagatud tootmisvõimalust, kus oleks võimalik toota miniseeriaid. Plaanis on rajada tootmisüksus, mida saavad kasutada kõik Eesti moedisainerid.

Tootmisüksuses on tööl konstruktor, tootmisjuht, näidisõmblejad ning miniseeriateks kvalifitseeritud õmblejad. Väga oluliseks osaks ja konkurentsieeliseks on kangaprintimise võimalus nii trikotaažile kui ka naturaalsetele kangastele, mis hetkel Eestist täielikult puudub. Igal disaineril eraldi ei ole jõukohane võtta tööle kogu meeskonda ning disaineril ei ole üldiselt pakkuda ka täistöömahtu.

Tootmisüksus toetab IT-struktuuri loomeettevõtetele, sest siis on võimalik nii ettemüügi tellimused kui ka OnlinePattern tehnilised lahendused realiseerida. See annab ka tootmisüksusele kindluse. Mõlemate struktuuride ühendamine aitab lahendada kõik peamised probleemid. Kuna kangaprindid on hetkel moetööstuses üheks suurimaks müüginumbriks, siis pakub tootmisüksus sellele ka ainulaadset ligipääsu. Seega, disainerite tootevalik saab oluliselt suureneda ja konkurentsivõimelisemaks muutuda, ka võrreldes suuremate moebrändidega.

Toetuse saaja:KM Ideas OÜ

Toetuse summa: 162 714,4 eurot

Kontakt: Mari Martin, mari@kalamari.ee


Moetööstuse IT struktuuri loomine

Projekti eesmärk on luua loomemajanduse valdkonda IT-struktuur läbi kahe platvormi, mis aitaks loomeettevõtetel lahendada peamised takistused ja barjäärid majandustegevuse alustamiseks, vähendada püsikulusid ja riske, kasvatada müügitegevust ning pakkuda neile ligipääs tehnoloogilisele kompetentsile.Eesmärk on muuta väikesed loomeettevõtted oluliselt konkurentsivõimelisemaks ja kiiresti kasvavaks just majandustegevuse näol.

Platvorm OnlinePattern.com ühendab loomemaastikul disainerid, lõiketegijad ehk konstruktorid ja kangapakkujad. Disaineritel tekib ligipääs vabakutselistele konstruktoritele, kes pakuvad lõikeid programmifailide näol, millel on juba tootmisettevalmistus olemas. Platvormi eesmärgiks on pakkuda disainertele ligipääsu tehnilistele lõigete, millel on ka tootmise ettevalmistus, et uute lõigete arendamine oleks oluliselt kuluefektiivsem ja kiirem. Teine samm on ettemüügilahenduse edasi arendamine Eesti disainereid ühendavaks ettemüügiplatvormiks Preoporter.com. Selleks, et vähendada riske ja investeeringuid väikeste brändide jaoks, on parim võimalus müüke realiseerida enne tootmist.

Toetuse saaja:PreProduction OÜ

Toetuse summa: 99 253,09 eurot

Kontakt: Mari Martin, mari@preoporter.com


Saaremaa Kunstistuudio taristu arendamine

MTÜ Saaremaa Kunstistuudio (SKS) eesmärk on loomeettevõtluse arendamine ja toetamine ning kunstialase vabaharidusliku koolitustegevuse pakkumine.Projekti eesmärk on arendada SKS taristutingimusi kunstitööde teostamiseks ja toodete loomiseks, mis loob eelduse toodete turustamisele nii Eestis kui välisriikides. Projekti tulemusel ehitatakse välja 144 m2 mitmeotstarbeliselt kasutatavad (tööde teostamine, hoiustamine, eksponeerimine galeristidele/vahendajatele jms) ja erinevatesse suurustesse muudetavad tööruumid.

Toetuse saaja:Mittetulundusühing Saaremaa Kunstistuudio

Toetuse summa: 199 977,6 eurot

Kontakt: Anne Tootmaa, anne@kunstistuudio.ee


Avatud ARSi loomine

ARSi Kunstilinnak on rahvusvaheline disaini, tarbija kaasaegse kunsti tõmbekeskus, mis toimib ideede kasvulavana, vaba ja loomingulise atmosfääriga loomelinnakuna ning mille keskmeks on professionaalsed disaini, kaasaegse kunsti ja tarbekunsti loomestuudiod, ühiskasutatavadloomealad, töökojad ning esitlus- ja müügipinnad.ARSi funktsionaalselt tervikliku kunstilinnaku missioon on pakkuda disaineritele, tarbekunstnikele ja kaasaegse kunsti väljal töötavatele kunstnikele inspiratsiooni, loomeruumi ja tuge loomingu teostamiseks, eksponeerimiseks ja rahvusvahelistumiseks, toetada loovisikute erialast arengut, ettevõtlikkust ja võrgustumist.

Toetuse saaja:Eesti Kunstnike Liit

Toetuse summa: 384 384,87eurot

Kontakt: Vano Allsalu, vano.allsalu@eaa.ee


Allikas: http://m.postimees.ee/section/2187/3911537

Ole kursis oluliste uudistega,
liitu meililistiga!web by Elixir