EAS aitab avalikul sektoril uudseid lahendusi hankida

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) avas täna, 30. jaanuaril, innovatsiooni toetavate hangete programmi uue vooru, mille eesmärgiks on tõsta avaliku sektori hankijate teadlikkust ja võimekust hankida uudseid lahendusi. Alanud vooru eelarve on 3 miljonit eurot ning kokku on 7 aastat kestva programmi maht 18 miljonit eurot.

„Eesti avalikus sektoris korraldatakse igal aastal hankeid enam kui kahe miljardi euro väärtuses. Kui sellest kasvõi murdosa eest saadakse uudseid lahendusi, on tegemist suure edasiviiva jõuga. Esimese aasta põhjal saame järeldada, et avalikus sektoris on huvi olemas. Vajatakse aga teadmisi ja oskusi nende hankimiseks, kuna tark hange eeldab loovat ning koostööle suunatud lähenemist mitte ainult lahenduse välja töötamise, vaid ka hanke ettevalmistusfaasis,“ ütles EASi innovatsiooni hangete programmijuht Aldo Välba. Innovatsiooni toetav hange peaks olema ehitatud üles tavahankest erinevalt, konkreetselt kirjeldatud teenuse või toote asemel hangitakse lahendust püstitatud probleemile ning võimaldatakse pakkujatel tulla välja omapoolsete uudsete ideedega.


Programmist saavad avaliku sektori asutused nii rahalist tuge kui ka teadmisi, kuidas viia läbi hange, mille tulemusel avalikud teenused paranevad ja muutuvad kaasaegsemaks. „Tegemist on unikaalse programmiga, kuna EAS on innovaatiliste lahendusteni jõudmisel seni toetanud ja nõustanud ainult eraettevõtjaid. Käesolev programm on ainus EASi meede, kus toetatakse avalike teenuste kaasajastamist,“ ütles Välba.


Välba sõnul on uudsete lahenduste hankimise ergutamine Euroopas laialt levinud meede ning on leitud, et innovaatiliste lahenduste hankimine omab olulist positiivset majanduslikku mõju erasektorile. Eraettevõtjale annab tarkadel hangetel osalemine võimaluse koostöös avaliku sektoriga töötada välja ainulaadseid tooteid ja teenuseid, mis muudavad ettevõtte konkurentsivõimelisemaks, edukamaks ja toovad suuremat kasumit.


Esimeses voorus said toetust seitsmest laekunud taotlusest kolm. Toetuse said Maanteeamet, kes soovib välja töötada metoodikat, mis võimaldaks teedeehituses kasutada kallite välismaiste materjalide asemel kohalikke maavarasid, teiseks Sotsiaalministeeriumi projekt, mille käigus luuakse personaalmeditsiini otsustustugi kasutades muuhulgas Eesti Geenivaramu andmeid, ning Harku valla ja Tartu linna koostööprojekt, mille raames soovitakse hankida uudset lahendust tänavavalgustuse infosüsteemide lihtsamaks kasutamiseks.


Toetust on võimalik taotleda nii lepingu eseme ostmiseks kui ka hanke korralduseks vajalikeks tugitegevusteks, nagu õigusalane nõustamine, projektijuhtimine ja turuanalüüs. Taotlusvoorus osalemiseks on tarvis esitada 20. veebruariks 2017 osalemisteatis ning enne taotlemist läbida eelnõustamine.


Toetusmeede rakendub nutika spetsialiseerumise valdkondades, milleks on info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, sh horisontaalselt teistes valdkondades, tervisetehnoloogiad ja ressursside efektiivsem kasutamine, sh tark ehitus. Toetusmäär on 50% ja maksimaalne toetussumma 500 000 eurot.

EASi innovatsiooni toetavate hangete programmi rahastatakse Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Lisainfo: http://www.eas.ee/teenus/innovatsiooni-edendavate-hangete-toetamine/

Lugupidamisega,
Emilie Toomela
EASi pressiesindaja
emilie.toomela@eas.ee
+372 58145058

Ole kursis oluliste uudistega,
liitu meililistiga!web by Elixir