Avaneb regionaalsete investeeringutoetuste programm

Avaneb regionaalsete investeeringutoetuste programm (tähtaeg 15. jaanuaril).

Tähtaeg MAKISe kalendris http://mty.arenduskeskused.ee/et/event/2314.html


Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus valmistub avama regionaalsete investeeringutoetuste programmi. Programmi eesmärk on investeeringute kaudu parandada maakonna tasandi teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti ning kohaliku tasandi teenuste säästlikumat korraldamist. Programmi rahastatakse Eesti riigieelarvesse laekuvast hasartmängumaksust.

Programmist toetatakse regionaalseid investeeringuid laste, noorte, perede, vanurite ja puuetega inimeste jaoks hoolekande, õppimise, sportimise ja vaba aja veetmise tingimuste parandamiseks. Maksimaalne toetus on kuni 80 000 eurot ja omafinantseering vähemalt 25%.

Taotluste esitamise tähtpäev on 15. jaanuar, taotlusvoor kuulutatakse välja hiljemalt 15. novembril. Taotlust saab esitada EASile ainult avatud taotlusvooru ajal e-keskkonna kaudu.

Programmi uuenduste tutvustamiseks toimub ka kaks infopäeva:

Infopäeval on plaanis tutvustada programmi muudatusi, mida on päris palju ning vaadata üle taotlusele, taotlejale ja investeeringu objektile esitatavad nõuded. Viskame korra pilgu peale ka uuele taotlusvormile ja räägime läbi, kuidas, mida ja kus täita.

Infopäev on suunatud eelkõige potentsiaalsetele taotlejatele, kuid oodatud on ka maakondlike arenduskeskuste nõustajad ja maavalitsuste kontaktisikud.

Lisainfo: http://www.eas.ee/teenus/regionaalsete-investeeringutoetuste-programm/

Kontakt: Terje Kuus, 627 9529, terje.kuus@eas.ee

Ole kursis oluliste uudistega,
liitu meililistiga!web by Elixir