150 ettevõtjat sõidab maakondlike arenduskeskuste toel välismessidele

Maakondlike arenduskeskuste võrgustik kuulutab tänasest välja kümme messikülastust, kuhu oodatakse ettevõtteid pea kõigilt elualadelt. Messikülastuste eesmärk on aidata ettevõttetel välja arendada uusi tooteid ja teenuseid ning asuda eksportima.


"Viime ettevõtete esindajad tutvuma messide ja seal pakutavate võimalustega. Messikülastuse käigus saavad ettevõtjad ülevaate erinevatel turgudel toimuvast ning saadud kogemused motiveerivad tegelema oma ettevõttes tootearendusega uutele turgudele sisenemiseks", ütles messikülastuse projekti kommenteerides Valgamaa Arenguagentuuri juht Rein Org.


Oru sõnul innustavad messikülastused osalejaid otsima ja märkama võimalusi oma ekspordi kasvatamiseks, samuti luuakse messikülastustega eeldus eksporti toetava suhtlusvõrgustiku tekkimiseks Eesti ettevõtete seas. "Loome ettevõtetele võimaluse viia end kurssi uute toodete ja tehnoloogiatega, millega tuleb konkureerida rahvusvahelisel turul", selgitas Org.


Messikülastustest võivad osa võtta kõik Eesti äriühingud, kes vastavast messist kasu võiksid saada. Registreerunute hulgast valiku tegemisel on eelistatud ekspordipotentsiaaliga ettevõtted. Osalejal endal tuleb tasuda külastusega seotud kuludest pool, teise poole kuludest rahastab EASi vahendusel Euroopa Regionaalarengu Fond.


Kümme messi, mille külastamist maakondlikud arenduskeskused korraldavad, on valitud selliselt, et oleks kaetud võimalikult palju erinevaid tegevusvaldkondi. Nii leiavad omale sobiva messi puidu-, plasti- ja ehitusettevõtjad, merenduse- ja laevaehitusega tegelejad, samuti transpordi- ja logistika ning toidu- ja turismiettevõtjad.


Messikülastustele saab kandideerida veebruari jooksul. Täpsem info messide ja kandideerimistingimuste kohta on avaldatud kodulehel arenduskeskused.ee ning kõikide maakondlike arenduskeskuste kodulehtedel.


Tänavune eelarve maht võimaldab korraldada kümme mesikülastust, kokku ca 150-le ettevõtjale. Messiprojekti edukuse korral plaanivad maakondlikud arenduskeskused tuleval aastal külastatavate messide nimistut oluliselt laiendada.

Täpsema messiinfo leiad SIIT!

Ole kursis oluliste uudistega,
liitu meililistiga!web by Elixir