Zero Waste saadikute koolitusprogramm

Euroopa Liit pöörab üha enam tähelepanu ringmajanduse suunas liikumisele. Seda on näha ka hiljutistest programmidest nagu Euroopa roheline kokkulepe. Järgnevatel aastatel on liikmesriikide jaoks prioriteetideks tõhusam jäätmekäitlus ja ressursside haldamine ning materjalide korduskasutuse ja ringlussevõtu suurendamine.

Mõned faktid, mida arvestada:

 • Pooled EL-i liikmesriigid ei suutnud täita 2020. aastaks seatud eesmärki vähendada segaolmejäätmete kogust 50% võrra.
 • Graafikust ollakse maas ka 2024. aastaks seatud kohustusliku biojäätmete liigiti kogumise eesmärgist ning 2025. aastaks seatud 55% ringlussevõtu eesmärgi täitmisest.

Seega on kiireloomuline vajadus toetada jäätmekäitlussektorit, et seal rakendada rohkem ringmajanduse põhimõtteid. 

Jäätmekäitluses on jäädud kinni aegunud eesmärgi juurde luua ringlussevõtuühiskond, samas kui jäätmetekke vältimine saab peamiselt vaid sümboolset tuge ja on jäetud suuresti aktivistide ülesandeks. Ringmajanduse põhimõtete laialdasem rakendamine nõuab pidevat tööd kohalike huvirühmadega, seda eriti ressursside haldamisega seotud oskuste ja teadmiste edendamise osas.

Koolituse eesmärk 

Eelnevate probleemide lahendamiseks alustame tasuta uudse koolitusprogrammiga.

Koolitusprogrammi eesmärk on tugevdada ja laiendada Euroopa muutuste eestvedajateks olevate inimeste pädevusi jäätmeteta majandamise (zero waste) vallas ning aidata neil toetada oma kogukondi ja viia seal ellu pikaajalisi süsteemseid muudatusi.

Koolitus annab osalejatele kõige olulisemad ringmajandusega seotud teadmised ning praktilised oskused selle kohta, kuidas jäätmeteta majandamise strateegiaid kohalikul tasandil süsteemselt ellu viia. Muutuste eestvedamiseks peavad kogukondades töötama aktiivsed, teemat valdavad ja teotahtelisi saadikud, kes aitavad toetada kohalikke omavalitsusi poliitikakujundamisel ning laiemat kogukonda jäätmeteta majandamise strateegiate elluviimisel.

Palun täida kandideerimisvorm hiljemalt 30.03 SIIN, et väljendada huvi koolitusel osalemiseks. Kohtade arv on piiratud! Osalejad valitakse taotlusvormi kantud informatsiooni ja koolitusprogrammi eesmärkidele vastavuse põhjal.

Keda ootame kandideerima? 

 • saad aktiivselt osaleda kõigil koolituspäevadel ja oled valmis ära tegema koolitusele eelneva individuaalse ülesande (ajaline maht u 1 h).
 • su töö on vähemalt osaliselt seotud kohaliku omavalitsuse tasandiga;
 • oled veel ringmajanduse teemades algaja ning soovid teada rohkem;
 • töötad (sh vabatahtlikuna) jäätmekäitluses, ringmajanduse valdkonnas või muul moel kestlikkuse teemadega;
 • soovid toetada kohalikku omavalitsust poliitikakujundamisel ning laiemalt oma kogukonnas jäätmeteta majandamise strateegiate elluviimisel;
 • soovid jäätmeteta majandamise põhimõtteid rakendada enda ettevõttes.

Koolituse toimumine

17. aprill kell 15-17, veebikohtumine
2.-3. mai kell 9-17, Kärdlas Hiiumaal
4. mai külastuspäev
15.-16. mai kell 9-17, Kärdlas, Hiiumaal


Koolituse läbinud saavad vastava diplomi.
Koolituse sisu baseerub Teeme Ära SA poolt välja töötatud Zero Waste koolituskäsiraamatul.

Koolitajateks on ringmajanduse valdkonna spetsialistid:

 • Kadri Kalle
 • Kadi Kenk
 • Kristiina Kerge
 • Mait Kriipsalu

 

Koolituse toimumist toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Lisainfo: Liis Lukas, Hiiumaa Arenduskeskuse juhataja, liis.lukas@hiiumaa.ee, 5115788

Ole kursis oluliste uudistega,
liitu meililistiga!web by Elixir