Ühisprojekt “Saare ja Hiiu maakondade kui turismisihtkohtade koostööprojektid”

01.06.2021- 31.08.2023
Rakendusüksus: EAS

Ühisprojekt “Saare ja Hiiu maakondade kui turismisihtkohtade koostööprojektid”. 

Projekti rahastatakse läbi Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Konkurss: Sihtkohtade arenduse koostööprojektide konkurss

Meede: Konkurss viidi läbi Ettevõtlikkuse kasvatamise, ettevõtluse kasvu soodustamise ja ettevõtluskeskkonna arendamise meetme tegevuse „Toetuse andmise tingimused turismitoodete arenduse juhtimise toetamiseks“

Projekti eesmärgid:

Projekti eesmärgiks on Saare ja Hiiu maakondade turismisektori rahvusvahelise konkurentsivõime kasvatamine eristumise ja külastaja vajadustele vastavate turismitoodete ja -teenuste väljaarendamise kaudu (ökoturism, turvalisus, klienditeekonna ning piirkonnaspetsiifiliste toodete arendus). Lisaks saarteülese arendus- ja juhtimise kontseptsiooni koostamine. Kahe maakonna turismisektori arendusorganisatsiooni jõudude ja teadmiste kokkupanekul on võimalik palju rohkem kuluefektiivselt ära teha.

Uute koostöövõrgustikul põhinevate piirkonnaspetsiifiliste turismitoodete (paketid, sündmused, teenused, atraktsioonid, marsruudid, turismiteed) arendamine lähtuvalt klienditeekonna uuringu tulemustest edendab otseselt piirkonna majandust ning külastaja piirkonnas veedetud kvaliteetaja pikenemist, kuid kaudselt toetab ja tõstab kogu Eesti kui turismisihtkoha mainet ja kvaliteeti.

Saarte Filmifondi turundamine ja andmebaasi laiendamine.

Projekti kogumaksumus: 100 000€

Toetuse summa: 100 000€ (32 305€ Saaremaa Vallavalitsus, 57 001€ SA Hiiumaa Arenduskeskus, 10 694€ SA Saare Arenduskeskus)
Projekti kestvus: 08.2021 – 08.2023
Kontakt: 

Saaremaa Vallavalitsus, Sigrid Valter, Sigrid.valter@visitsaaremaa.ee

SA Saare Arenduskeskus, Rainer Paenurk, rainer@sasak.ee

SA Hiiumaa Arenduskeskus, Kristel Üksvärv, kristel.uksvarav@hiiumaa.ee

Ühisprojektis osalevad partnerid: SA Saare Arenduskeskus, SA Hiiumaa Arenduskeskus ja Saaremaa Vallavalitsus (taotleja).

Ole kursis oluliste uudistega,
liitu meililistiga!web by Elixir