Seminar "Tuuleenergeetika väärtusahel", 20. märtsil 2024

Tuuleenergeetika väärtusahela seminari eesmärk on aidata kaasa sellele, et kogu meretuuleparkide arendamise ja haldamise ahelas saaksid tööd ja kasu ka Saaremaa ettevõtted. Meretuuleparkide valdkond on ühest küljest riiklikult ülioluline teema, teisalt aga ülisuur äri, mis puudutab nii tuuleparkide ehitust, hooldust, kaldateenindust, haridust, turismi ja kindlasti veel valdkondi. 

Selleks, et uus äri saaks sündida, on esmalt vaja aru saada, kus on need äri kohad ja seejärel, kes on osapooled, kelle vahel äri saaks toimuda. Seoses sellega on Saare Arenduskeskus koostöös TalTech Kuressaare Kolledži, Kuressaare Ametikooli, Välisinvesteeringute Keskuse ja Meretööstuse Liiduga korraldamas praktilist infopäeva, kus tutvustame meretuuleparkide ärimudeleid, -võimalusi ning väljakutseid kohalikule ettevõtlusele. 

Teemasid tutvustab Ülo Eero, kellel on meretuuleparkide valdkonnas toimetamisel üle kümne aastane kogemus, olles oma ettevõttega nii reaalselt töötanud meretuuleparkides kui olnud otsekontaktides nii meretuuleparkide arendajate, meretuulikute ehitajate kui meretuuleparkide hooldussadamate ja laevastike omanike ja operaatoritega. 

 

Aeg: 20. märtsil 2024 kell 09:00-12:30

Koht: TalTech Kuressaare Kolledži seminariruum (Tallinna tn 19, Kuressaare)

Peaesineja: Ülo Eero, lisaks TalTech ja Välisinvesteeringute Keskus ja Ametikool

Osalemine: tasuta; vajalik on eelregistreerimine hiljemalt 18. märtsiks SIIN.

 

PÄEVAKAVA:

08.30 - 09:00 Kogunemine

09:00 – 09:15 Välisinvesteeringute Keskus, Stig Rogenbaum – Saaremaa eeldused uuteks investeeringuteks

09:15 – 10:45 Ülo Eero I osa

10:45 – 11:00 Paus

11:00 – 11:45 Ülo Eero II osa

11:45 – 12:00 Meretehnoloogia Kompetentsikeskus / TalTech Kuressaare Kolledž, Villu Vatsfeld – Ettevõtjatele pakutavad teenused

12:00 – 12:15 Kuressaare Ametikool, Mairold Vaik – Tuulikutehnikute õppe ettevalmistavad tegevused

 

Ülo Eero poolt käsitletavad teemad:

1. Meretuuleparkide olemus ja laiem taust arvestades Eesti vetesse planeeritavate meretuuleparkide asukohti (Liivi 1, Liivi 2 ja Saare 1). Hetkeolukord juba toimunud hangetega.

·       Meretuuleparkide eluea tsükli lühikirjeldus ehitusest ekspluatatsioonilise eluea lõpuni.

·       Konstruktiivselt erinevate meretuulikute kasutamine Eesti vetes ja nende jääkindlus. 

·       Meretuuleparkide kaabeltrassid ja ühendus kaldavõrguga.  Eesti ja Saksamaa vaheline 750 km pikk eeldatav kaablitrass (2023. aasta mai Eleringi ja Saksamaa vaheline kokkulepe).

·       Meretuuleparkide poolt toodetava ja Eesti vajadusi ületava energia võimalik salvestamine konteinersalvestites. Vesinik ja muud võimalused. Termosalvestid.

·       Meretuuleparkidega ehituse ja ekspluatatsiooniga seotud keskkonna-alased küsimused ja riskid. Riskide maandamise võimalused.

·       Meretuuleparkide logistika merel ja sadamates arvestades Saaremaa võimalusi. 

 

2. Tuuliku komponentide kirjeldus võimaliku tarneahelana 

·       Meretuuliku elemendid ja nende tootmise võimalikkus Eestis. Kvalifitseeritud tööjõu küsimus. Eestis toodetavate ja meretuuleparkidesse sobivate elementide sertifitseerimine (hüdraulika, elektriseadmed ja andurid, metallkonstruktsioonid jne. jne.), saamaks neid pakkuda meretuuleparkide arendajatele ja generaatorite tootjatele.

·       Suhete loomine tuulikute ja tuulikute elementide ning generaatorite tootjatega; 

·       Meretuuleparkide ehituse eeldatav ajakava, võimalik osalemine ehitusprotsessis. Meretuuleparkide ehituseks ja edaspidiseks ekspluatatsiooniks vajamineva kohaliku ettevõtluse kaasamine laevade, sadamate, teenuste kasutamise ja tuuleparkidesse sobivate detailide tootmise näol. 

 

3. Tuulikutega kaasnevad vajadused 

·       Meretuuleparkide ekspluatatsiooniks vajaliku laevastiku loomine. Milliste olemasolevate või ehitatavate laevadega mida teha annab ja milline on nende laevastike kasutamise ajakava. 

·       Meretuuleparkide baas- ja hooldussadamad. Nõuded sadamatele ja võimalused Saaremaale. Merepäästeteenistus ja meretuulepargid.

·       Kvalifitseeritud tööjõu koolitamine Eestis. Hetkevõimalused ja vajadused. Meretuuleparkidesse vajalike ametite koolitamine välismaal, võimalused ja maksumus. 

·       IT osa meretuuleparkide ekspluatatsioonis. Küberturvalisus. 

·       Meretuuleparkide turism ning kohaliku ettevõtluse kaasamine.

 

Saare Arenduskeskus SA

Rainer Paenurk

rainer@sasak.ee

553 7536 

 

Seminaril osalemist käsitletakse vähese tähtsusega riigiabina (VTA)

 

Seminari rahastab Euroopa Liit (MAK 2 – VKE-de oskuste arendamine)

Ole kursis oluliste uudistega,
liitu meililistiga!web by Elixir