MAK meede

Aastatel 2024 - 2029 viib SA Saare Arenduskeskus koos MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused ja teiste maakondlike partneritega ellu väikese ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE-de) toetamise programmi.  Rahastatava kahe meetme (lühendina MAK 1 ja MAK 2)  eelarve kõigi maakondade peale kogu perioodiks kokku on 12 528 571 eurot, mida rahastatakse Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide vahenditest. Siseriiklikuks rahastajaks on Regionaal- ja Põllumajandusministeerium, kelle eesmärk on toetada regionaalset tasakaalu, edendada maapiirkondade majandust ja elukeskkonda ning tagada jätkusuutlikkus ja konkurentsivõime. 

Saare maakonna indikatiivne eelarve perioodiks 2024-2029 (6 aastat) on 605 406 €.

 

MAK1 ja MAK2 meetme eesmärk, sihtrühm ja toetavad tegevused 

 

MAK 1 - VKEde teadlikkuse kasvatamine ja nõustamine maakondlikes arenduskeskustes

MAK 2  - VKEde oskuste arendamine maakondlikes arenduskeskustes

 

EESMÄRGID

Toetuse andmise eesmärk on VKE-de majanduskasvu ja konkurentsivõime tugevdamine kõigis Eesti maakondades, piirkondlike erinevuste vähendamine, töökohtade loomine, ettevõtlusaktiivsuse kasv, ettevõtete teadmismahukuse ja lisandväärtuse suurendamine, ettevõtete töötajate teadmiste ja oskuste kasv. 

 

SIHTRÜHMAD

Sihtrühmaks on sihtpiirkonnas tegutsevad VKEd (väikese ja keskmise suurusega ettevõte, sh mikroettevõte, vt Euroopa Komisjoni “VKEde määratlust käsitlev teatmik”).

 

MAK1 - TOETATAVAD TEGEVUSED

• nõustamistegevused; 

• koolitused ja seminarid; 

• info- ja teavitustegevused; 

• võrgustike tegevused; 

• muud toetuse andmise eesmärgist lähtuvad tegevused

 

MAK2 - TOETATAVAD TEGEVUSED

• innovatsiooni ökosüsteemide tegevused;  

• koolitused ja seminarid; 

• rahvusvaheline koostöö; 

• muud toetuse andmise eesmärgist lähtuvad tegevused.

 

Hea ettevõtja, anna meile teada, millised on Sinu ettevõtte vajadused info ja koolituste järele: info@sasak.ee 

 

Värskeima info saamiseks liitu meie uudiskirjaga alloleval vormil:

Ole kursis oluliste uudistega,
liitu meililistiga!web by Elixir