Konverents: Sinimajandus Lääne-Eesti saartel

1. juulil 2021 leidis Kuressaares Thule Kojas aset konverents "Sinimajandus Lääne-Eesti saartel". 

Konverentsi on võimalik järele vaadata, tutvuda esinejate esitlustega ja fotogaleriiga SIIT.

For English version click HERE

 

Saare Arenduskeskus kutsub kõiki meremajanduse asjahuvilisi ja valdkonna spetsialiste konverentsile Sinimajandus Lääne-Eesti saartel.
 

 

  • Osalemine: TASUTA
  • Registreerumine: kuni 17. juuni SIIN

 

 

Konverents “Sinimajandus Lääne-Eesti saartel” on ellu kutsutud eesmärgiga rajada Lääne-Eesti saartele energiasõltumatu heaolu suurendav  majandusmudel. Eesmärgi poole püüdlemiseks aitab konverents kaardistada selleks vajalikku hetkeolukorda ja arenguvõimalusi piirkonna peamistes sinimajanduse sektorites, leida sünergiat, kohandada rahvusvahelisi kogemusi ja looduspõhiseid kestlikke jäätmevabu ärimudeleid.

 

PROGRAMM:

08:45 tervituskohv ja kohaliku päritoluga vitamiinid

09:15 konverentsi tervitus ja korraldus – moderaator Sander Loite

 

09:25 Valitsuse uus vaatenurk meremajandusele – Kaupo Läänerand, meremajanduse asekantsler, Majandus- ja Kaupo Läänerand.pngKommunikatsiooniministeerium

Millised innovatsiooniplaanid kindlustaksid Eesti tugevused mereriigina kogu maailmas? Ambitsioonikate kliimaeesmärkide nimel peame liikuma merel hoogsalt ja laiahaardelisemalt. Selleks on meil vaja tugevat rannikumajandust, merendusalast haridust ja innovaatilisust. Kus asetseb sel pildil Saaremaa?
 

 

09:30 Eesti vesiviljeluse perspektiivid - Knut Senstad, Norra ekspert; Jonne Kotta ja Georg Martin, Eesti eksperdid (merebioloogid)

Knut Senstad.png

Tihti öeldakse, et Läänemeri on vesiviljeluseks liialt saastunud. Mõned väidavad, et vähemtuntud vikerforell ei ole turul konkurentsivõimeline. Ametiasutused kahtlevad, kas avatud sumpadega kalakasvatus saaks olla lubatud. Kas need kahtlused on õigustatud ja kas Lääne-Eesti saartel on vesiviljeluse potentsiaali? Mis on meie väärtuspakkumine investoritele/ettevõtjaile?

 

 

10:30 Avamere energia – Edwin van de Brug, Van Oord, Saare Wind Energy osanik, Holland Edwin van de Brug.png

Kas tuuleenergiale leidub alternatiivseid lahendusi, saavutamaks Euroopa Liidu ja Eesti kliima- ja energiaeesmärke? Miks on suurim tootmisvõimsus kõikjal Euroopas nähtud ette avameres? Kuidas avamere tuuleparke ehitatakse ja milline on nende mõju merele? Milline on kasu saarestiku elanikkonnale? Kui tuugenid on püsti, tuleb toodangut müüa …

 

11:00 Taastuvenergia ühistu – miks nüüd? – Märt Helmja, Energiaühistu, tegevjuht

Märt Helmja.png

Ühistuna töötamine teeb tehniliselt keerukad ja kulukad roheenergia projektid kohalikele elanikele teostatavaks ja taskukohasemaks. Kuidas tõsta kohaliku kogukonna teotahet? Kuidas säästa kulukatelt võrgutasudelt? Stiimulid kohalike roheenergiaparkide rajamiseks. Kes saab panustada roherevolutsiooni?

 

 

11:30 Väikelaevade jätkusuutlik ehitus – DSc Kristjan Tabri, vanemteadur, nõukogu liige, Väikelaevaehituse Kompetentsikeskus Kristjan Tabri.png

Kui kestlik väikelaevaehitus saab olla? Kuidas jääda ellu Euroopa ühes innovaatiliseimas sektoris? Millist kasu toob väikelaevaehitus sinimajandusele tervikuna? Milliseid arenguid on vaja maksimaalse kasu saamiseks? Viimased uudised räägivad palju erinevatest taastuvenergia rakendustest merel. Milline sümbioos on tehnoloogilistel arendustel, avamere energial ja vesiviljelusel? Mida arvata digimerest?

 

12:00 lõuna

 

13:00 Eesti saarte sinimajanduse mudel – Gunter Pauli, innovaator, ettevõtja, kirjanik

Gunter Pauli.pngSinimajanduse mudeli belglasest looja: idee seisneb inimeste baasvajaduste rahuldamises olemasolevate ressurssidega, samaaegselt minimaliseerides heitkoguseid. Gunter usub, et ettevõtted paljudes eri riikides vajavad täna uusi ärimudeleid. Innovatsioon, eesmärgiga toota palju ja odavalt, saab toimida vaid valitud riikides. On vajalik innovatsioon ümber mõtestada ja luua ärimudeleid, mis loovad suuremat väärtust tervele kogukonnale. Millised on parimad sinimajanduse projektid Lääne-Eestis? Kuidas on kirjeldatud sektorid omavahel ühendatud?
 

 

14:30 Saarte biomajanduse perspektiivid – Siim Tiidemann, kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsler, Maaeluministeerium Siim Tiidemann.png

Üleminek biomajandusele on kaugeleulatuv. See sisaldab palju rohkem kui asendada fossiilpõhised toormaterjalid ja tutvustada uusi tehnoloogiaid; ühiskonnal on vaja muutuda viisil, mis mõnel juhul põrkub status quo ‘ga. Globaalne majandussüsteem muutub. Võivad tekkida uued vajadused. Külluslike põllumaadega riigid võivad saavutada tugeva võimueelise naftat tootvate rahvuste ees. Kaua Eesti põllumajandus domineerib vesiviljeluse üle, kui üldse? Kuidas pöörata saared nutikatele lahendustele biomassi kasutusel?

 

15:00 – 16:00  Paneeldiskusioon: Millised sinimajanduse rakendused väärivad eelistamist? – Gunter Pauli, Siim Tiidemann, Kaupo Läänerand, Mart Mere (maailmas ainuke punavetikast unikaalse furcellaraani tootja, Est-Agar AS)

 Konverents toimub PATEE (Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtluse edendamiseks) projekti raames ning on rahastatud Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Ole kursis oluliste uudistega,
liitu meililistiga!web by Elixir