Keskkonnaalane jätkusuutlikkus ettevõttes

Copy of Header tootmisettevõtete praktikum (1).png

KESKKONNAALANE JÄTKUSUUTLIKKUS ETTEVÕTTES – MIKS JA KUIDAS?

Saare Arenduskeskus koostöös Sustinere OÜ, Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutusega, Keskkonnainvesteeringute Keskuse, Eesti Standardimis ja Akrediteerimiskeskuse, Läänemaa ja Hiiumaa arenduskeskustega kutsub tootmisettevõtetele mõeldud mitmeosalisse ONLINE-praktikumi „Keskkonnaalalne jätkusuutlikkus ettevõtetes – miks ja kuidas?“, mille eesmärgiks on kasvatada ettevõtja teadlikkust järgnevast:

 • jätkusuutlikkuse ja keskkonnaalaste mõjude juhtimise vajalikkus;
 • keskkonnamõjude hindamise võimalused (toote või organisatsiooni tasandil);
 • võimalikud tegevused ja sammud, liikumaks edasi keskkonnamõjude teadliku juhtimise suunal; 
 • ülevaade keskkonnajuhtimise standardist ISO 14001:2015;
 • toetusmeetmed, mis aitaksid ettevõttel läbi viia roheaudit ja koostada vastav teekaart tegevuste planeerimiseks ja rakendamiseks.

Praktikum annab hea sisendi kandideerimaks lähiajal avanevatesse EAS-i ja KIK rohe- ning jätkusuutlikkuse toetusmeetmetesse. Osalemine on tasuta ja ühest ettevõttest on oodatud osalema mitu inimest. 

NB! Kohtade arv on piiratud, registreerumine toimub 4. aprillini SIIN.

 

Praktikum on suunatud tootmisettevõtete tegevjuhtidele, finantsjuhtidele, tootmisjuhtidele, keskkonna- ja kvaliteedijuhtidele ehk inimestele, kellel on ettevõttes positsioon panustamaks strateegiliste otsuste tegemisse. Tegemist on baastasemel programmiga, mis loob väärtust eelkõige ettevõtetele, kus jätkusuutlikkuse teemad vajavad lahti mõtestamist kui ka ettevõtetele, kes on oma jätkusuutlikkuse tegevuskava loomisega juba algust teinud.

Praktikum on osalejatele tasuta ning koosneb viiest sisulisest veebiseminarist, mille viies ehk keskkonnajuhtimise standardit (ISO-14001:2015) käsitlev osa on valikuline ja üksnes neile, kes seda standardit oma ettevõttes veel rakendanud pole. Esimese ja teise osa vahele jääb väike mõtteharjutus, mille eesmärgiks on hinnata oma ettevõtte ambitsiooni ja vajadust jätkusuutlikkuse teemadega tegelemaks. 

Praktikumi veebiseminarid toimuvad ajavahemikus 7. aprill - 06. mai online keskkonnas Zoom. Praktikumide järel on osalejatel kahe kuu jooksul võimalik kasutada üks-ühele mentor-sessiooni Sustinere ekspertidega.

Kogu programmi leiad SIIT ja alljärgnevalt: 

 

PROGRAMM:

I OSA (1,5h): MIKS ON VAJA JUBA TÄNA TEGUTSEDA?

Neljapäev, 7. aprill, kell 10:00 – 11:30 (online)

Vaatame suurt pilti ja räägime eelkõige sellest, et MIKS täna keskkonnaalane jätkusuutlikkus ettevõtetes on üha vajalikum ning kuidas seda üldtasandil juhitakse.

 • Suur pilt - globaalsed megatrendid ja Eesti vaade selles.
 • Võimalused ja riskid – ülevaade argumentidest, mis muudavad jätkusuutlikkuse teema ettevõtete jaoks oluliseks, nii ühiskondlikust kui ka äristrateegia vaatest. Käsitleme turuootust, regulatiivseid muudatusi, investorite vaadet jms.
 • Põhjalikum sissevaade regulatsioonidesse (sh. taksonoomia, aruandluskohustus jne);
 • Jätkusuutlikkuse ja ESG teemade juhtimine ettevõtetes (kuidas juhtida ja kes peaks olema kaasatud).
 •  

Esimese osa viivad läbi Sustinere eksperdid:

o   Marko Siller, Sustinere asutaja ja ESG ekspert.

Marko on aidanud paljudel ettevõtetel väga erinevates valdkondades kaardistada ESG mõjukohti, seada eesmärke ning luua strateegilisi raamistikke ja ESG juhtimissüsteeme. Marko on töötanud eelkõige ettevõtetega finants-, tootmise-, energeetika ja ehitussektoris Eestis, Lätis ja Leedus.

Marko Siller.jpg

o   Els Heile, Sustinere ESG ja regulatsioonide juht.

Els on lõpetanud International Human Rights Law magistriprogrammi, keskendudes vastutustundliku ettevõtluse normidele ning kliimamõju ja inimõiguste vahelisele seosele. Sustineres aitab ta klientidel lahendada kompleksseid ESG juhtimise väljakutseid, hinnata sotsiaalset mõju ning orienteeruda regulatsioonide nõudmistes. Els on töötanud peamiselt finantsvaldkonna ja börsifirmadega. 

Els Heile.jpg

o   Maris Ojamuru, Sustinere asutaja ja ESG ekspert.

Marisel on enam kui 15 aastane kogemus vastutustundliku ja jätkusuutliku ettevõtluse juurutamise ja nõustamise alal. Marise fookuses on ESG strateegiate ja -tegevuskavade, muudatuste juhtimise, huvigruppide ja  töötajate kaasamise teemad. Maris on nõustanud ettevõtteid eelkõige finants-, kinnisvaraarenduse-, teenusmajanduse valdkonnas.

Maris Ojamuru.jpg

 

II OSA (2h): KUIDAS LIIKUDA EDASI?

Neljapäev, 21. aprill, kell 10:00 – 12:00 (online)

Teisel veebiseminaril keskendume praktilistele sammudele – keskkonnamõjude hindamise metoodikatele ja nende rakendamise etappidele, tegevusplaani kujundamisele ja aruandlusele.

 • Keskkonnamõjude hindamine:
  • Kliimamõju (toote ja organisatsiooni süsiniku jalajälg), LCA life cycle assessment);
  • kliimamõju allikad ja mõjukategooriad;
  • otsesed ja kaudsed (väärtusahela) mõjud;
  • asjakohased standardid;
  • mõju elurikkusele - lähenemised ja mõõdikud.
 • Keskkonnamõjude vähendamise tegevusplaan:
  • Ambitsioon ja eesmärk
  • Mõju vähendamine ettevõtte enda poolt vs. kompenseerimine (offset)
 • Jätkusuutlikkuse aruandlus.
  • Toome läbi praktikumi näiteid ettevõtete mõjude hindamisest, ulatusest ja ka mõju vähendamise eesmärkide seadmisest.

 

II osa viivad läbi Sustinere eksperdid:

o   Taavi Vaasma, Sustinere keskkonnaekspert

Taavi on laialdaste kogemustega erinevate sektorite ettevõtete ja toodete süsiniku jalajälje hindamises, samuti keskkonnastrateegiate loomises. Lisaks kaardistab ja analüüsib Taavi tööstusettevõtete tööprotsesse, analüüsib jäätmemajanduse käitlusstrateegiaid ning olukordade vastavust ELi direktiivide ja seadusandlusega. Tal on keskkonnatehnoloogia doktorikraad Tartu Ülikoolist. Taavi fookuses on eelkõige tootmisettevõtted, energeetika ja kommunaalteenuste ettevõtted.

Taavi Vaasma.jpg

o   Susanna Vain, Sustinere keskkonnaekspert

Susanna on spetsialiseerunud põllumajandussektori keskkonnamõjude ja elurikkuse mõjude hindamisele. Susanna ekspertiis on jätkusuutlik põllumajandus, milles on ta hetkel ka omandamas doktorikraadi. Ta on tegelenud põllumajanduse kui toidutootmise ettevõtete olelusringi ja keskkonnamõjude hindamisega nii toote- kui ka organisatsioonipõhiselt.

Susanna Vain.jpg

 

III OSA (1h 15min): TOOTMISETTEVÕTETE ÄRIMUDELITE MUUTMISE TOETUS ja KIK MEETMED

Esmaspäev, 25. aprill kell 11:00 - 12:15 (online)

Anari Lilleoja Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutusest ja Rita Jürmann Keskkonnainvesteeringute Keskusest annavad ülevaate planeeritavatest toetusmeetmetest ja küsivad osalejatelt sisendit nende kujundamiseks. Põhifookus tootmisettevõtete ärimudeli muutmise toetusel, mille avanemine on planeeritud maikuusse. See on heaks võimaluseks ettevõtetele roheauditi läbiviimiseks ja jätkusuutlikkuse tegevuskava koostamiseks, kattes ettevõtte sellesuunalisi kulusid kuni 10 000 EUR ulatuses.

Anari on Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse toetuse keskuse koordinaator, meetme omanik Eesti – Norra koostööprogrammile „Green ICT“ ja taasterahastu rohemeetmele. EASis töötanud aastast 2008, tegelenud nii tootearenduse, rakendusuuringute, tehnoloogia arenduskeskuste programmide ja kõige muuga. Kõnealuse meetme põhifookuses on tootmisettevõtete rohetemaatika teadlikkuse tõstmine, ettevõtte roheolukorra kaardistamine ning vastava teekaardi/tegevuskava koostamine. Samuti prioriteetide elluviimine.

Anari Lilleoja.jpg

Rita on Keskkonnainvesteeringute Keskuse ringmajanduse ja ressursisäästu valdkonnajuht.

Rita Jürmann.jpg

 

IV OSA (1h 15min): TOOTMISJÄÄKIDE TULEVIK RINGMAJANDAVAS MAAILMAS

Kolmapäev,  4. mai kell 11:00 – 12:15 (online).

Eesmärk on tutvustada tootmisettevõtjatele ringmajanduse põhimõtteid ja trende, arutleda rakendusvõimaluste üle ja tutvustada Materjalivoo platvormi kui üht võimalust tootmisjääkide väärindamiseks.

Koolitus-seminari viib läbi Mayri Tiido, kes on 10-aastase kogemusega kutsega täiskasvanute koolitaja ja Materjalivoo kaasasutaja. Aastate jooksul on Mayri koolitustelt läbi käinud üle 4000 inimese rohkem kui 35 riigist. Ringmajanduse vallas on Mayri end täiendanud nii Ellen MacArthur Foundationi koolitustel kui ka Cambridge’i ülikooli kursuste kaudu. Hiljuti läbis ta ka CIRCO ringdisaini koolitaja koolituse. 

Mayri Tiido.jpg

 

V OSA (ca 5h): KESKKONNAJUHTIMISE STANDARD ISO 14001:2015

Reede,  6. mai kell 10:00 – 15:10 (online).

Koolitus keskendub keskkonnajuhtimissüsteemi standardile ISO 14001:2015.

Koolituse käigus vaatame üle küsimused:

 • Kuidas alustada keskkonnajuhtimissüsteemi loomisega ettevõttes?
 • Mis on ettevõtte ökoloogiline jalajälg?
 • Kuidas keskkonnajuhtimissüsteemi planeerida ja ellu viia?
 • Kuidas ettevõttes hinnata ja parendada keskkonnajuhtimissüsteemi?

Koolituse viib läbi Urmas Karileet, kes on Integre OÜ juht ning kes on tegutsenud juhtimissüsteemide standarditega alates 1995. aastast. Selle aja jooksul on nõustatud, koolitatud või auditeeritud üle 500 erineva ettevõtte ja asutuse.

Urmas Karileet.jpg

 

VI OSA: MENTORSESSIOON SUSTINERE EKSPERTIDEGA

Kahe kuu jooksul pärast praktikumi läbimist.

Tasuta 1:1-le mentorsessioon/ekspertnõu koolitajatelt vastavalt vajadusele (sealt edasi näiteks EAS-i meetmesse).

 

Lisainformatsioon:
Rainer Paenurk
Saare Arenduskeskus
rainer@sasak.ee

Programm toimub PATEE (Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtluse edendamiseks) projekti raames ning on rahastatud Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondist.
 

Ole kursis oluliste uudistega,
liitu meililistiga!web by Elixir