Kodanikuühenduste tunnustamine 2020

KENA KODANIKUÜHENDUS

Nominendid:

 • MTÜ Lions Klubi
 • Nasva lestakohvikute päev
 • MTÜ Metsküla Küla Selts
 • MTÜ Sõjavara Selts
 • MTÜ Saaremaa Lasterikaste Perede Ühendus
 • MTÜ Karala Külaelu Arendamise Selts

Kena kodanikuühendus 2020 – MTÜ Metsküla Küla Selts

Antud selts on tegutsenud üle 10 aasta ja on üks maakonna edukamaid ja ettevõtlikumaid küla seltse. Selts on korrastanud maja, on oma piirkonnas aktiivne ja omab head mainet. Seltsimajas on avatud lastehoid, milline on ainulaadne terves Eestis.

 

KENA MÕTE

Nominent:

 • MTÜ Saarte Koostöökogu

Kena Mõte 2020 – MTÜ Saarte Koostöökogu

Uue projekti tulekuga on ühing andnud kogukondadele ja võrgustikule võimaluse küsida jooksvalt  ja võimalikult vähese bürokraatiaga abi oma tegevuste planeerimiseks ja elluviimiseks.

                        

KENA ALGATUS

Nominendid:

 • Muratsi minikohvikute päev
 • Laimjala kandi muistsed maitsed
 • MTÜ Wabariigi Purjelaevaühing

Kena algatus 2020 – Muratsi minikohvikute päev

Kogukonna poolt algatatud minikohvikute päev on sel aastal alguse saanud traditsioon, mis lühikese ajaga on liitnud kogukonna inimesi.

 

KENA TEGU

Nominendid:

 • MTÜ Muratsi Kalur
 • MTÜ Vöimalus
 • MTÜ Tagaranna Külaselts

 Kena tegu 2020 – MTÜ Vöimalus

 Suuremahulise eraalgatuslikul ja erakapitalil põhineva vabaühenduste tegevuse ja projektide elluviimise toetamine        .

 

KENA KOOSTÖÖ

Nominendid:

 • Tehtal OÜ
 • MTÜ Saarte Kalandus
 • MTÜ Saarte Koostöökogu
 • MTÜ Lions Klubi
 • Muhu vallavalitsus

 Kena koostöö 2020 – Muhu Vallavalitsus

Tema kohta on öeldud: hoolib ja märkab oma piirkonna küla seltse ja teisi

 

KATEGOORIATE KIRJELDUSED

KENA KODANIKUÜHENDUS – tunnustatakse vähemalt 2 aastat tegutsenud ühendust, mis on silma paistnud kohaliku elu edendamisega, kutsunud ellu kogukonda kaasavaid ühistegemisi ja projekte, on olnud koostööaldis teiste ühendustega, ettevõtete ja omavalitsustega ning omab head mainet piirkonna elanike seas.

KENA MÕTE – tunnustatakse inimest, ühendust, projekti,  mis või kes on kandnud uudset ja edasiviivat ideed, mis on toetanud kodanikuühiskonna arengut ja võimalusi

KENA ALGATUS – tunnustatakse kodanikualgatusena alguse saanud tegevust, mis on saanud arvestatava kandepinna ja tõusnud esile viimase aasta jooksul

KENA TEGU – tunnustatakse inimest, projekti, objekti, sündmust, teenust vms, mis on viimase aasta jooksul nähtavalt esile tõusnud, on olnud uuenduslik, originaalne, vajalik organisatsioonile, piirkonnale või maakonnale.

KENA KOOSTÖÖ – tunnustatakse kodanikuühenduse tegevust toetavat partnerit, sh omavalitsust, ettevõtet, eraisikut

 

Kandidaate sai esitada kuni 30. septembrini 2020 aadressile helje@sasak.ee

Ühte kategooriasse võis esitada mitu kandidaati (ka iseennast).

Kandidaadi esitamise vormis peab olema kirjas järgnev informatsioon:

 • esitatava kandidaadi andmed (isiku/organisatsiooni nimi);
 • märgitud esitatav kategooria;
 • selgitus, miks just see kandidaat või kandidaadid esitatakse;
 • soovi korral võib lisada  kandidaadi kohta esitamist toetavaid lisamaterjale (fotod, artiklid jms).

 

Auhinnad anti üle tunnustusüritusel 26. novembril 2020.a. Meedla Kojas, Lossi 6, Kuressaare.

Konkursi korraldajaks on SA Saare Arenduskeskus. 

Ole kursis oluliste uudistega,
liitu meililistiga!web by Elixir