Kodanikuühenduste tunnustamine 2019

SA Saare Arenduskeskus ootab kandidaate Saare maakonna parimate kodanikuühenduste tunnustamiseks


KATEGOORIAD

 

  • KENA KODANIKUÜHENDUS – tunnustatakse vähemalt 2 aastat tegutsenud ühendust, mis on silma paistnud kohaliku elu edendamisega, kutsunud ellu kogukonda kaasavaid ühistegemisi ja projekte, on olnud koostööaldis teiste ühendustega, ettevõtete ja omavalitsustega ning omab head mainet piirkonna elanike seas.
  • KENA MÖTE - tunnustatakse inimest, ühendust, projekti, mis või kes on kandnud uudset ja edasiviivat ideed, mis on toetanud kodanikuühiskonna arengut ja võimalusi.
  • KENA ALGATUS – tunnustatakse kodanikualgatusena alguse saanud tegevust, mis on saanud arvestatava kandepinna ja tõusnud esile viimase aasta jooksul.
  • KENA TEGU – tunnustatakse inimest, projekti, objekti, sündmust, teenust vms, mis on viimase aasta jooksul nähtavalt esile tõusnud, on olnud uuenduslik, originaalne, vajalik organisatsioonile, piirkonnale või maakonnale.
  • KENA KOOSTÖÖ – tunnustatakse kodanikuühenduse tegevust toetavat partnerit, sh omavalitsust, ettevõtet, eraisikut.

Eesmärk

Tunnustada edukalt tegutsevaid kodanikuühendusi ja nende poolt elluviidud mõjukaid projekte ja kodanikuühiskonna arengusse aktiivselt panustavaid isikuid. Teadvustada maakonna inimestele kodanikuühiskonna olulisust ja tunnustada ühenduste poolt antavat panust kohaliku elukeskkonna arendamisse.

Kandidaadi esitamise vormis peab olema kirjas järgnev informatsioon:

  • esitatava kandidaadi andmed (isiku/organisatsiooni nimi);
  • märgitud esitatav kategooria;
  • selgitus, miks just see kandidaat või kandidaadid esitatakse;
  • soovi korral võib lisada kandidaadi kohta esitamist toetavaid lisamaterjale (fotod, artiklid jms)

NB! Ühte kategooriasse võib esitada mitu kandidaati ning ka iseennast.

Auhinnad antakse üle iga-aastasel Kodanikupäeva tunnustusüritusel. 2019. aastal toimub üritus 29. novembril, Meedla Kojas , Lossi 6, Kuressaare.

Kandidaate saab esitada kuni 30. september 2019 e-mailile: helje@sasak.ee

Konkurssi korraldab SA Saare Arenduskeskus ning üritust toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

 

2019

 

KENA KODANIKUÜHENDUS - MTÜ Kõrkvere Selts

Antud selts on loodud 2012 aastal ja seltsi kuuluvad ümberkaudsete külade elanikud. Selts korraldab kogukonnale mitmeid traditsioonilisi üritusi – jaaniõhtu, jõulupidu, kogukonna inimeste sünnipäevad ja muid rahvakalendris olevaid tähtpäevi. Omavahenditest on remonditud köök. Uue köögimööbli soetamiseks on korraldatud supipäevi. Selts ei looda, et alati nende projekte rahastatakse, vaid võtab oma kogukonnaga alati midagi ette.

 

Nominendid:

MTÜ Sakla Külaarengu Selts

MTÜ Saaremaa Vabatahtlik Merepääste Selts

MTÜ Kuressaare Edukontor

MTÜ Jööri Küla Selts

MTÜ Kuresaar

MTÜ Karujärve Tervisespordi Keskus

MTÜ Kõrkvere Selts

 

KENA MÕTE - MTÜ Saare KEK Muuseum

Ringtee 15 hoone tunnistati arhitektuurimälestiseks 2005.a. Veel 2017 aasta alguses taotles toonane hoone omanik muinsuskaitseametilt mälestiseks olemise lõpetamist ning soovis hoonet lammutada, nimetades seda avariiohtlikuks.

2017.a. lõpus aga sai maja uue omaniku. Ja juba 2018.aasta mais avati esmakordselt uksed Visit Saaremaa avalikul koosolekul, kus esines ettekandega Kunstiakadeemia rektor Mart Kalm, nimetades uue omaniku ettevõtmist pööraseks, kuid tänuväärseks ning avaldas vaimustust Kuressaare arhitektuuriajaloo ühe silmapaistvama objekti päästmise üle.

Antud hoone endine peahoone on täna avatud muuseumina ning ürituste toimumise kohana.

Nominendid:

MTÜ Saare Kena

MTÜ Saare KEK Muuseum

 

KENA ALGATUS - MTÜ Wabariigi Purjelaevaühing

Ühing käivitas Kuressaare, Suure Katla ümbruse ja üldse Saaremaa merendustraditsioonide ellu äratamise kava, tuues Kuressaarde elama Eesti ainsa säilinud ajaloolise purjelaeva, mille kaudu viidi kiirelt ellu mitmeid projekte. Samuti on rakendatud projekte just noorsoo- ja haridustegevuses, luues talvisel ajal koolivaheaja käsitöötubasid. Projektide teema laieneb pidevalt ja ideekavasid arenduseks jagub mitmeteks aastateks. Rakendatud on hooaja jooksul palju kultuuriüritusi ja kontserte.

Nominendid:

Kuressaare Haigla SA

MTÜ Wabariigi Purjelaevaühing

 

KENA TEGU - Angela Nairis

Sel aastal toimus Saaremaa Toidufestivali raames küla seltsidele KÜLLA,KÜLLA….

Eesmärgiks oli kutsuda küla seltsid ja külamajad endale külalisi kutsuma, näitama oma maja, rääkima oma tegemistest ja pakkuda sööke rupskidest, tuua välja sahvritest huvitavaid hoidiseid jne. Kõik osalejad ja külastajad jäid väga rahule ja kõik juba ootavad järgmise aasta toidufestivali. See on uudne, toetab ja tutvustab kodanikuühiskonda ning eelkõige just maal tegutsevaid küla seltse. Selline ettevõtmine ei suju , kui sellel ei ole kindlat eestvedajat.

Nominendid:

Lahhentagge OÜ

Reet Viira

Meelis Saarlaid

MTÜ Muhu Pärandikool

MTÜ Piidivabrik

Angela Nairis

 

KENA KOOSTÖÖ - MTÜ Saaremaa Merekultuuri Selts

Ühing, kes võttis südameasjaks admiral Bellinghauseni loo, vastava mälestusmärgi ja Saaremaaga seotuse laialdase tutvustamise ja tulemusliku koostöö Antarktika 200 ekspeditsiooniga. Kogu tegevus on pälvinud laia meediakajastust viimase aasta jooksul, mis on toonud positiivset tähelepanu Saaremaale. Käimas on kampaania Bellinghauseni mälestusmärgi rajamiseks, samuti erinevad rahakogumis aktsioonid. Tänu koostööle Antarktika 200 meeskonnaga on teema pidevalt pildis vähemalt kuni 2020 aasta suveni.

Nominendid:

Agnessa Sepp

Saaremaa Öpilasmalev

Rauni POÜ

Kristiina Maripuu

Perekond TAMM

Ole kursis oluliste uudistega,
liitu meililistiga!web by Elixir