Starditoetus

Soovid taotleda starditoetust? Tule konsultatsioonile!

Testi oma ettevõtte ja äriplaani sobivust starditoetuse saamiseks SIIN!

Starditoetus on spetsiaalne toetus alustavatele ettevõtetele, mille asutamisest ei ole möödas rohkem kui 24 kuud. Starditoetus on mõeldud kõikidele alustavatele ettevõtetele, millel on tugev arengupotentsiaal, mille kaudu saab laiendada piirkondlikku ettevõtlust ja luua uusi töökohti.

Alates 1. aprillist rakendab starditoetuse meedet EAS asemel Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK).
Toetustaotlusi ja rahastatud projektide maksetaotlusi, aruandeid, muutmistaotlusi ning infot tuleb alates 1. aprillist esitada RTK-le E-toetuste keskkonna kaudu.

Maakondlikud arenduskeskused pakuvad nii info- kui ka eelnõustamist starditoetuse taotlemiseks Riigi Tugiteenuste Keskusest.

Info- või eelnõustamise broneerimiseks võta ühendust sobiva maakondliku arenduskeskusega. Arenduskeskuste kontaktid leiad kõrval olevalt kaardilt.

Mis on starditoetus?

  • SIHTGRUPP: kuni 24 kuud tegutsenud ettevõte
  • MAKSIMAALNE TOETUSMÄÄR: 80% ja 15 000€. Omafinantseering peab olema vähemalt 20%

https://www.rtk.ee/starditoetus

Taotluse hindamine algab tehnilise hindamisega ja jätkub sisulise hindamisega. Hindamisel on tugevaks aluseks taotleja poolt esitatud äriplaan.

Arengunõustamine toetuse saamise järel

Pärast starditoetuse taotluse rahuldamise otsust asub ettevõtja oma äriplaani ellu viima.
Meie ootame ettevõtjaid arengunõustamisele, et pakkuda igakülgset abi seatud eesmärkide saavutamisel ning eraldatud toetuse sihipärasel kasutamisel.

Kogu abikõlbulikkuse perioodi jooksul toimub vähemalt 4 arengunõustamist, ent neid võib vajadusel olla ka rohkem. Oluline on siinkohal mõista, et nii ettevõtja kui maakondliku arenduskeskuse konsultandi eesmärk on üks – käivitada toimiv ettevõte ning teha seda kooskõlas kehtestatud tingimustega.

Esimene arengunõustamine toimub kuue kuu jooksul pärast projekti abikõlblikkuse perioodi algust. Selleks võtab maakondliku arenduskeskuse konsultant toetuse saajaga ühendust ja lepib kokku mõlemale sobiva kohtumisaja.

Ole kursis oluliste uudistega,
liitu meililistiga!web by Elixir