Saaremaa tudengistipendium

Saare Arenduskeskus koostöös Saaremaa vallaga on välja töötanud Saaremaa Tudengistipendiumi statuudi, mille peamiseks eesmärgiks on üliõpilaste ja Saaremaa ettevõtete vahelise koostöö arendamine. Koostöö raames saavad üliõpilased lahendada probleeme, viia läbi praktikat, kirjutada uurimis-, kursuse-, kui ka lõputöid ettevõtete välja pakutud teemadel. 
 

Igal aastal kuulutatakse välja kuni neli stipendiumi. Ühe stipendiumi suurus bakalaureuseõppes õppivale üliõpilasele/üliõpilaste grupile on kuni 4500 eurot aastas (või 2250 eurot semestris) ja magistri- ning doktoriõppes õppivale üliõpilasele/üliõpilaste grupile kuni 5500 eurot aastas (või 2750 eurot semestris). Pool stipendiumisummast paneb välja Saaremaa vald ning teise poolega panustab stipendiaatettevõte ise. Stipendiumi rakendamise täpsed tingimused, lähteülesanne ja kestus lepitakse kokku ettevõtja ja valituks osutunud stipendiaadi vahel.

Võimalusest huvitatud ettevõtetel tuleb saata tudengit ootava töölõigu lühikirjeldus Saare Arenduskeskuse mailiaadressileinfo@sasak.ee, millele võib lisada kõrgkooli ja selle akadeemilise üksuse eelistuse. 

Võimalusest huvituval üliõpilasel palume samuti pöörduda mailiaadressil info@sasak.ee ning täpsustada oma eriala ning uurimissuund/lõputöö lähteülesanne.

Ole kursis oluliste uudistega,
liitu meililistiga!web by Elixir