ee gb

Sotsiaalsete ettevõtete kaasamine rahastuse uuringusse

Kuidas Teie organisatsioon keskkonda või ühiskonda mõjutab? Kas positiivne sotsiaalne mõju on Teie organisatsiooni peamine eesmärk?

Kui jah, kutsume teid osalema SoFiMa projekti raames Tallinna Ülikooli poolt läbiviidavas küsitluses. Küsitluse eesmärk on kaardistada sotsiaalse- ja/või keskkonnamõjuga organisatsioonide rahastamise vajadusi ja -võimalusi Eestis.

Palume teil küsitlus täita hiljemalt 20. maiks, et ka teie organisatsiooni reaalseid vajadusi uuringus arvesse võtta. Uuringu tulemusi kasutatakse Tallinna Ülikooli, Võrumaa arenduskeskuse, Balti Innovatsiooniagentuuri ja Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku koostöös uute rahastusvõimaluste loomise protsessis, mis toetaks ja aitaks kasvada just positiivset mõju loovatel organisatsioonidel. Uuringu sihiks on leida uusi ja tõhusamaid võimalusi rahastada sotsiaalseid ettevõtteid.

Vasta uuringule SIIN

eas_yhevarviline_logo_sinine.jpg KYSK-Sisemin_logo_KodYhisk_toetuseks.jpg Logo_rahandusministeerium.jpg EL_Regionaalarengu_Fond_horisontaalne.jpg EL_Sotsiaalfond_horisontaalne_OIGE.jpg Maakondlikud arenduskeskused LEADER_logos_UUS2.png
web by Elixir