Saaremaa ja Hiiumaa soovivad oma ettevõtlusprogrammi

SA Saare Arenduskeskus  
SA Hiiumaa Arenduskeskus 
pressiteade 
3. märtsil 2021 

 

Suursaared saatsid ministeeriumitele ja parlamendisaadikutele ettepanekud piirkonna majanduse elavdamiseks ja Lääne-Eesti saarte toetusprogrammi rakendamiseks. 

Saare ja Hiiumaa arenduskeskused, kooskõlastatult Saaremaa ja Hiiumaa ettevõtjate liidu ning vallavalitsustega tegid riigile ettepaneku Lääne-Eesti saarestiku ettevõtlusprogrammi käivitamiseks. Programmi eesmärk on kaasa aidata Lääne-Eesti saarte majandusarengule, toetades ettevõtete konkurentsivõime kasvu läbi suuremat lisandväärtust loovate töökohtade, tootearenduse, toorme suurema väärindamise, tootmise mitmekesistamise ja toodangu müügivõrgustiku laiendamise. 

"Rahvastik saartel vananeb ja tööealiste osatähtsus väheneb, mis paneb siinse majanduse suure koormuse alla. Senisel töötajate arvu kasvul põhinenud majandusmudel on ammendumas," ütles Saare arenduskeskuse juhataja Rainer Paenurk. "Vaja on kasvatada tööviljakust, sh teha investeeringuid uute tehnoloogiate kasutuselevõttu."  

Hiiumaa arenduskeskuse juht Liis Remmelg lisas, et saartel on võrreldes mandriga mõnevõrra kõrgemad kulud transpordile ja taristule – ülesõit, ooteajad, ilmastikusõltuvus, energiavarustuskindlus ning need kajastuvad tootmissisendite suuremas lõpphinnas võrreldes mandril toimiva tootmisega. "Samal ajal on siin mitmed kohalikud arengueeldused, mille võimendamisele programm kaasa aitaks: programmala hea maine ja tuntus, klastriarendus väikelaevaehituse näol, taastuvenergiaressurss, vesiviljeluse potentsiaal," lisas Remmelg. 

Valitsus on ellu kutsunud Ida-Virumaa ja Kagu-Eesti programmid nende piirkondade kiire rahvaarvu kahanemise, madala elanike sissetuleku ning tagasihoidliku majandusarengu tõttu. Seistes silmitsi samasuguste väljakutsetega, tegid suursaared ühise ettepaneku vastava ettevõtlusprogrammi rakendamiseks Lääne-Eesti saartel alates 1. jaanuarist 2022. Kiiremaks rakendamiseks soovitavad aluseks võtta Kagu-Eesti programmimääruse.  

Taustainfo, konkreetsed ettepanekud ja Kagu-Eesti programmi kohandatud versiooni leiate allpool olevast lisast. 

 

Lisainfo: 

Rainer Paenurk 
SA Saare Arenduskeskus juhataja  
+372 553 7536 
rainer@sasak.ee

 

Liis Remmelg 
SA Hiiumaa Arenduskeskus juhataja 
+372 505 5709 
liis.remmelg@hiiumaa.ee

Ole kursis oluliste uudistega,
liitu meililistiga!web by Elixir