ee gb

Saaremaa Päike

A Saaremaa Arenduskeskus koostöös MTÜ Saaremaa Ettevõtjate Liidu, MTÜ Saarte Koostöökogu ja Swedbangaga korraldavad Saaremaal koolinoorte äriidee konkurssi juba pikka aega.

Iseäranis hea võimalus on see ettevõtlus- ja majadusõpet pakkuvate koolide õpilastele praktilise kogemuse saamiseks. Kõigil noortel on võimalus olla oma meeskonnas "päris kolleeg" ja töötada siis kas direktori ja juhina, disaineri või IT spetsialistina, andmetöötleja või raamatupidajana jne jane. Omakorda tähendab see aga seda, et kõik vastutavad meeskonnas millegi eest. Vastutus omakorda toob kaasa selle, et ise tuleb koostada äriplaan, pidada läbirääkimisi äripartneritega, toota, turustada oma tooteid, tegeleda tootearendusega, kutsuda kokku koosolekuid, viia läbi nõupidamisi ja muidugi tegeleda marketingi ja turundusega.

Saaremaa Päikese eesmärk on tekitada noorte seas huvi Saaremaa majanduse arenguperspektiivide vastu, ärgitada õppureid olema loovad ja ettevõtlikud ning tahtma ja julgema võtta vastutust ettevõtjana.

Sihtgrupp

  1. õpilased, kes õpivad Saare maakonnas gümnaasiumis või kutseõppeasutustes;
  2. põhikooli klassides (5.-9.klassi) õpilased;
  3. kohalikes kõrgkoolide filiaalides õppivad tudengid vanusega kuni 24 aastat.

Äriideede konkursi tingimused

Osalema oodatakse kuni 24 aastaste õppurite 1- kuni 4-liikmelisi võistkondi.

Võistlustööl on spetsiaalne vorm, mille leiab meie kodulehelt, siis kui aeg on küps, ehk et on ära olnud igaaastane ettevõtluspäv.

Saaremaa päike 2020 - Puit ja Pärand

Saaremaa Päike 2019 – EHTNE toode

Saaremaa Päike 2018

Saaremaa Päike 2017

Saaremaa Päike 2016 - MERELINE

Saaremaa Päike 2015 - innovatiivne ja roheline

LEADER_logos_UUS2.png Swedbank.png paike_logo.jpg
eas_yhevarviline_logo_sinine.jpg KYSK-Sisemin_logo_KodYhisk_toetuseks.jpg Logo_rahandusministeerium.jpg EL_Regionaalarengu_Fond_horisontaalne.jpg EL_Sotsiaalfond_horisontaalne_OIGE.jpg Maakondlikud arenduskeskused LEADER_logos_UUS2.png
web by Elixir