ee gb

PATEE 2015 - 2016

 

                                  

 

Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks

Projekti akronüüm: PATEE
Kestvus: 8/2015 – 12/2016
Projekti kogueelarve: 108 885 €

Juhtpartner:

 • SA Saaremaa Arenduskeskus

Projektipartnerid:

 • MTÜ Saarte Turismiarenduskeskus
 • valdkonna ettevõtjad
 • TTÜ Kuressaare Kolledži väikelaevaehituse kompetentsikeskus
 • Kuressaare Ametikool
 • Saarte Koostöökogu
 • Keskkonnaamet
 • TTÜ Kuressaare Kolledž
 • Keskkonnainvesteeringute Keskus
 • kohalikud omavalitsused
 • Töötukassa
 • Saaremaa Ettevõtjate Liit

Partnerid vastutavad projekti elluviimise eest ühiselt.

 1. Programmi tegevus 1 - Nutika majanduskasvu kaudu ettevõtluse edendamine ja tööhõive kasv
 2. Programmi tegevus 2 - Maakonna tervikturundus ja kandvate majandusharude konkurentsivõime toetamine
 3. Programmi tegevus 3 - Noorte ettevõtlikkust ja ettevõtluskeskkonda toetavad tegevused. Tegevuse 3 kaudu tuuakse Saaremaale ka haridusprogrammi "Ettevõtlik Kool".

§ 6. Toetatavad tegevused

(1) Toetust antakse projektile, mille tegevused on otseselt suunatud § 3 lõikes 2 nimetatud meetme tegevuse eesmärkide elluviimisele ja § 3 lõikes 3 nimetatud näitajate saavutamisele ning mis sisalduvad §-s 10 nimetatud piirkondlike algatuste tugiprogrammis.
(2) Projekt võib sisaldada tegevusi, millel on maakonnas või suuremas piirkonnas meetme tegevuse eesmärkide seisukohast põhjendatud mõju ja mis on suunatud:
1) ettevõtlusaktiivsuse suurenemisele ja uute investeeringute kaasamisele;
2) ettevõtete arengule, mis tekitab kõrgemat lisandväärust loovaid töökohti või tõstab olemasolevate töökohtade loodavat lisandväärtust;
3) töökohtade loomisele ja säilitamisele;
4) tööjõu arendamisele ja aktiviseerimisele;
5) noorte ettevõtlusalase teadlikkuse ja huvi tõstmisele;
6) muudele maakonna arengukavas või -strateegias välja toodud probleemide lahendamisele.

 

Projekt ei tohi sisaldada:

1) investeeringuid taristu arendamiseks;
2) tegevusi, mida, arvestades nende sisu ja eesmärke, rahastatakse vastavasisuliste üleriigiliste toetusmeetmete vahenditest.

 

Projekti rahastab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus Euroopa Liidu struktuurifondide vahenditest Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu ning läbiviija on Saaremaa Arenduskeskus (SAK).

 

Projekti 2015-16 ülevaade

 

eas_yhevarviline_logo_sinine.jpg KYSK-Sisemin_logo_KodYhisk_toetuseks.jpg Logo_rahandusministeerium.jpg EL_Regionaalarengu_Fond_horisontaalne.jpg EL_Sotsiaalfond_horisontaalne_OIGE.jpg Maakondlikud arenduskeskused
web by Elixir