• Saaremaa on parim koht teie ettevõtte arenguks!

Ettevõtlusnõustamine

EL_Regionaalarengu_Fond_horisontaalne.jpg

Nõustamine Saaremaa Arenduskeskuses

SA Saaremaa Arenduskeskus pakub koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega (EAS) potentsiaalsetele, alustavatele ja tegutsevatele ettevõtjatele nõustamist ning viib ellu erinevaid ettevõtlusteadlikkuse tõstmise ja ettevõtlust soodustavaid tegevusi, mida rahastatakse Euroopa Regionaalarengufondi vahenditest.


Nõustamisteenuse pakkumiseks kogub ja jagab arenduskeskus informatsiooni järgmistel teemadel:

 • EASi ettevõtluse toetamise meetmed, programmid ning tegevused.
 • Jooksvalt vahendab koostöökontakte ettevõtjate, mittetulundusühenduste ja avaliku sektori vahel.
 • Teisi projekte ja arendustegevusi rahastavad institutsioonid Eestis ja nende toetusmeetmed, millest ettevõtlusvaldkonnale saab toetust taotleda.
 • Teenust pakkuvad avaliku-, era- ja mittetulundussektori konsultandid.
 • Kõik arenduskeskuse poolt pakutavad teenused ja nende hind kliendile.


Saaremaa Arenduskeskus konsulteerib potentsiaalseid ja alustavaid ettevõtjaid, kelle ettevõtte registreerimisest Äriregistris on möödunud vähem kui 3 aastat, eesmärgiga toetada nende arenguplaani koostamist ja elluviimist, mille tulemusena saab ettevõtlikust inimesest toimiva ärimudeliga edukas ettevõtja.

Arenduskeskus aitab kliendi nõustamisega äri planeerimisel, Starditoetuse taotlemisel ja tegevusplaani elluviimisel, vastavalt EASi poolsele juhendamisele. Järeltegevusena viib läbi arengunõustamisi ning seireid toetuse saajatega.


Ettevõtlusteadlikkuse tõstmise tegevuste elluviimiseks esitab arenduskeskus iga-aastaselt tegevuskava, mille järgi planeerib koolitusi, sündmusi, nõustamisi ja kõiki teisi tegevusi ning saavutama neis kokku lepitud tulemused.


Nõustamist MAKides rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond. SA Saaremaa Arenduskeskuse poolt elluviidavate tegevuste maksumus 2016 aastal oli 72346 eurot, mille raames oleme teostanud muuhulgas ka järgnevaid tegevusi:

 • Mentorklubi
 • Ettevõtlusnädala sündmused
 • Ettevõtluspäev
 • Loomemajanduse tugiprojekt
 • Infopäev "intellektuaalomand ettevõtluses ja EL finantskriisi õppetunnid"
 • Loomemajanduse infopäev "Ultima Thule - loominguline kulgemine maailma veerel"
Maale Elama eas_yhevarviline_logo_sinine.jpg KYSK-Sisemin_logo_KodYhisk_toetuseks.jpg Logo_rahandusministeerium.jpg EL_Regionaalarengu_Fond_horisontaalne.jpg EL_Sotsiaalfond_horisontaalne_OIGE.jpg Maakondlikud arenduskeskused