Ettevõtlik Kool

Haridusprogramm „Ettevõtlik kool“ on alguse saanud 2006.aastal Ida-Virumaal ning on suunatud ettevõtliku õppe integreerimisele koolisüsteemi. Tänaseks on „Ettevõtliku kooli“ võrgustik laienenud igasse Eesti maakonda, kus kohalikul tasandil koordineerivad programmi maakondlikud arenduskeskused.

“Ettevõtliku “Ettevõtliku kooli” mudeli rakendamine aitab õppeasutustel:

  • siduda õpitut päriseluga, kus ei mängita vaid tehaksegi päris asju ja tegevusi;
  • tehakse edukat koostööd lastevanematega ja partneritega;
  • muuta õppetöö huvitavamaks;
  • tuua sära silmadesse nii õpilastel kui ka õpetajatel;
  • panustada kohaliku kogukonna heaks, tehes midagi reaalselt ära.

„Ettevõtliku kooli“ võrgustikku kuuluvad haridusasutused, kes on oma õppeasutuses seadnud hariduse eesmärgiks ettevõtliku hoiaku kujundamise läbi õppetöö toetudes riiklikule õppekavale.

Seoses tegevuse „Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõikidel haridustasemetel“ elluviimisega on koolitused üldharidus- ja kutsekoolidele saadavad Euroopa Sotsiaalfondi ja riikliku kaasfinantseeringu abil ehk tasuta.

Ettevõtlike koolide võrgustikku Saaremaal näed SIIT!Haridusfestival ja Ettevõtliku Kooli edulugude konkurss 2017

Haridusfestivalil 2017, mis toimub sel aastal Haapsalus tunnustavad haridusprogramm "Ettevõtlik kool" ja Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik koole ja lasteaedasid nende ettevõtlikku lähenemise eest õppetöös. Konkurss “Õppimine on põnev!” kuulutati välja üle-Eestiliselt kevadel ning parimate autasustamine toimub sügisel Haapsalu Kutsehariduskeskuses.

Auhinnad antakse järgmistes kategooriates:

Parim heategu kogukonnale

Parim koostöö partneriga

Põnevaim tund

Parim noorte/laste algatus

Ettevõtlik lasteaed

Igas kategoorias jagatakse välja I, II ja III koht.

Auhinnafondi rahastab ettevõtlusõppe programm Edu & Tegu! (v.a. lasteaedade auhinnafond).

Edulood koguti kokku maakondlikul tasemel kevade lõpuks. Maakondlikud žüriid valisid välja kolm silmapaistvamat edulugu, mis läksid edasi üleriigilisele hindamiskomisjonile. Parimatest parimad saavad auhinnatud sügisel 12.oktoobril 2017 üle-eestilisel Haridusfestivalil.

Saare maakonnas laekus konkursile “Õppimine on põnev!” kolm edulugu:

"Living Legends ehk hingestatud lood"

Euroopa linn Narva

Heategevuskontsert Annilt Annile

Ole kursis oluliste uudistega,
liitu meililistiga!web by Elixir