• Saaremaa on parim koht teie ettevõtte arenguks!

Tunnustamine

Saare Maavalitsus ja SA Saaremaa Arenduskeskus tunnustavad Saare maakonna parimaid kodanikeühendusi järgmistes kategooriates:

 • KENA KODANIKUÜHENDUS – tunnustatakse vähemalt 2 aastat tegutsenud ühendust, mis on silma paistnud kohaliku elu edendamisega, kutsunud ellu kogukonda kaasavaid ühistegemisi ja projekte, on olnud koostööaldis teiste ühendustega, ettevõtete ja omavalitsustega ning omab head mainet piirkonna elanike seas.
 • KENA MÖTE - tunnustatakse inimest, ühendust, projekti, mis või kes on kandnud uudset ja edasiviivat ideed, mis on toetanud kodanikuühiskonna arengut ja võimalusi.
 • KENA ALGATUS – tunnustatakse kodanikualgatusena alguse saanud tegevust, mis on saanud arvestatava kandepinna ja tõusnud esile viimase aasta jooksul.
 • KENA TEGU – tunnustatakse inimest, projekti, objekti, sündmust, teenust vms, mis on viimase aasta jooksul nähtavalt esile tõusnud, on olnud uuenduslik, originaalne, vajalik organisatsioonile, piirkonnale või maakonnale.
 • KENA KOOSTÖÖ – tunnustatakse kodanikuühenduse tegevust toetavat partnerit, sh omavalitsust, ettevõtet, eraisikut.

Eesmärk

Tunnustada edukalt tegutsevaid kodanikuühendusi ja nende poolt elluviidud mõjukaid projekte ja kodanikuühiskonna arengusse aktiivselt panustavaid isikuid. Teadvustada maakonna inimestele kodanikuühiskonna olulisust ja tunnustada ühenduste poolt antavat panust kohaliku elukeskkonna arendamisse. Ühte kategooriasse võib esitada mitu kandidaati (võib ka esitada iseennast).

Kandidaadi esitamise vormis peab olema kirjas järgnev informatsioon:

 • esitatava kandidaadi andmed (isiku/organisatsiooni nimi);
 • märgitud esitatav kategooria;
 • selgitus, miks just see kandidaat või kandidaadid esitatakse;
 • soovi korral võib lisada kandidaadi kohta esitamist toetavaid lisamaterjale (fotod, artiklid jms).

Auhinnad 2017 antakse üle Kodanikupäeva üritusel, mis toimub 24. novembril 2017.a. Suure Töllu Puhkekülas, Lilbi k. Saaremaa vald

Kandidaate ootame hiljemalt 30.oktoobriks 2017.a. meilile: helje@sasak.ee

2017

KENA KODANIKUÜHENDUS

MTÜ Muhu Pärandikool - ühing on algatanud mitmeid toredaid ja jätkusuutlikke projekte, olles suurepärane projekti vedaja ja koostööpartner. Suur eeskuju, kuidas saab ühiselt koos toredamalt ja suuremalt. MTÜ tegevus aitab mõista ühiste tegemiste jõudu, organisatsiooni panus kohaliku elu tegemistesse on väga suur.

KENA MÕTE

perekond KIRSS - sel suvel avati Kuressaares omalaadne keskaja elamuskeskus, mis pakub külastajaile tegevust alates käsitööst kuni relvade ja piinariistadega tutvumiseni välja. Vähetähtis pole ka see, et hoone sisustuse ja eksponaadid on koos abiliste ja perega suures osas ise ehitatud.

KENA ALGATUS

MTÜ Triigi Filharmoonia - ühing on hakkama saanud vahva kontserdipaiga loomisega Saaremaale, kellel on olnud intensiivne suvehooaeg, millele eelnes pikk ja põhjalik ettevalmistus. Nüüd on olemas koht, kuhu tulevad ka maailmakuulsad muusikud.

KENA TEGU

MTÜ Randvere Heaks - ühing, kes on silma paistnud kohaliku elu edendamisega, kutsunud ellu kogukonda kaasavaid ühiseid tegemisi ja projekte, on olnud koostööaldis teiste ühendustega, ettevõtete ja omavalitsustega ning omab head mainet piirkonna elanike seas.

KENA KOOSTÖÖ

Osaühing Javicar - ettevõte, kes organiseeris Saare Invaühingule päevaga kogu vajamineva puitmaterjali nii põrandate kui seinte jaoks ja selle kõik koos transpordiga ning sponsorluse korras. See oli hindamatu abi kogukonnale.

Saaremaa Arenduskeskuse tänukirjad meeldiva ja eduka koostöö eest:

Lääne-Saare Vallavalitsus

Kihelkonna Vallavalitsus

Kuressaare Linnavalitsus

Laimjala Vallavalitsus

Leisi Vallavalitsus

Muhu Vallavalitsus

Mustjala Vallavalitsus

Orissaare Vallavalitsus

Pihtla Vallavalitsus

Pöide Vallavalitsus

Salme Vallavalitsus

Torgu Vallavalitsus

Valjala Vallavalitsus

Saare Maavalitsus

MTÜ Saarte Koostöökogu

OÜ Arensburg

Suure Töllu Puhkeküla

Annika Prei

Merike Toose


2016

KENA KODANIKUÜHENDUS

 1. MTÜ SOELA SADAMA SELTS - Antud selts on palju korda saatnud ja edasiarengut on silmaga näha. Seltsi juhatus ja liikmed on olnud aktiivsed toetavate projektide abil kaasama seltsi arengusse Euroopa rahasid. Selts on silma paistnud kohaliku elu edendamisel, on ellu kutsunud kogukonda kaasavaid ühistegemisi , on koostööaldis teiste ühendustega, ettevõtetega ja omavalitsustega ning omab head mainet piirkonna elanike seas.

KENA ALGATUS

 1. MTÜ SAAREMAA LOOMEMAJA - Antud ühingu säde ja energia tõusis 2016.a. komeedina ja põles kogu suve, andes värsket vaimuvalgust ja hubast soojust. Ärksad noored naised võtsid lammutamisele määratud maja ette ja lõid sellest heade ideede ja tegevuste suvila, võib öelda tulin – nägin – võitsin!

KENA TEGU

 1. MTÜ SAAREMAA MERISPORDI SELTS - Antud seltsi eesmärgiks on purjespordi edendamine ja järelkasvu kasvatamine, samuti merespordi populariseerimine. Selts korraldas esimese maailmameistrivõistluse Saaremaa pinnal. Zoom8 MM-il oli osalejaid 9 erinevast riigist, kaasa arvatud USAst. Tegemist on suure sammuga Saaremaa purjespordi arengus.

KENA KOOSTÖÖ

 1. LÄÄNE-SAARE VALLAVALITSUS - Ühingud on alati saanud nõu ja abi, koostöö vallaga on olnud väga positiivne. Tänu valla poolsele abile on külad palju korda saatnud.

Saaremaa Arenduskeskuse tänukirjad meeldiva ja eduka koostöö eest:

Kristi Märk

Varje Ojula-Toos

Kadri Tillemann

Imbi Jäe

MTÜ Kõrkvere Selts

MTÜ Kavandi Kandi Selts

Pöide Tujutare

Reet Viira

Merike Toose

Annika Prei

Saare Maavalitsus

Arensburgi OÜ

Saaremaa Kodukant

Nasva klubi

Autopark Metra

Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Kaidi Holm

Lianne Teder

Eha Paas

Krista Habakukk


2015

KENA KODANIKUÜHENDUS

 1. MTÜ Pöide Spordiselts - ühendus on aktiivne spordiedendaja, ketasgolfi esimese raja tegija Saaremaal
 2. Muhu Pärandikool - kool on ühistegemist soodustanud, kutsudes ellu erinevaid kogukonna jaoks vajalikke harivaid projekte

KENA ALGATUS

 1. Mari Lepik
 2. Helle Timm

Inimesed, kes tutvustavad Sõrve murdekeelt laiemalt, kajastavad sõrulaste tegemisi ning tõstavad kogukonna ja ühtekuuluvustunnet

KENA TEGU

 1. MTÜ Saaremaa Merekultuuri Selts

Ühendus, kes on valmis saanud Saaremaad puudutava kena teoga (Albert Uustulndi monumendi avamine)

KENA KOOSTÖÖ

 1. MTÜ Kinobuss - hendusega on head koostööd teha, üritusi ühendada ja tegutseda

KENA MÖTE

 1. Kalle Laanet - iimene, kelle soovitustele ja abile tehti SLPÜ rahaline annetus Taiwani toetusrühma poolt ja kes toetas PIKi invabussi soetamisel

Saaremaa Arenduskeskuse tänukirjad meeldiva ja eduka koostöö eest said

 • MTÜ Sakla Külaarengu Selts
 • MTÜ Roobaka Küla Selts
 • MTÜ Angla Tuulikumägi
 • MTÜ Käesla Arenguselts
 • MTÜ Vätta Külade Selts
 • MTÜ Kultuuriselts Kevade
 • Lembit Kadarik
 • MTÜ Kõrkvere Selts
 • Ruhnu Vallavalitsus
 • MTÜ Saarte Koostöökogu
 • MTÜ Muhu InSea
 • Muhu Vallavalitsus
 • Autopark Metra
 • Reet Viira
 • MTÜ Saaremaa Kodukant

2014

KENA KODANIKUÜHENDUS

 • Leedri Küla Selts - ühenduses tehakse just nii palju, kui suudetakse korralikult ära teha.

KENA ALGATUS

 • MTÜ Saaremaa Lemmikloomade Turvakodu - ühendus on algatanud suuri aktsioone ja kaasab enda töösse ja tegemistesse palju vabatahtlikke.

KENA TEGU

 • MTÜ Meelepea - ühendus on abi andnud paljudele oma heategevuste üritustega.

KENA KOOSTÖÖ

 • MTÜ Saaremaa Kodukant - ühendusega on väga hea koostööd teha, üritusi ühendada ja tegutseda.

Saaremaa Arenduskeskuse tänukirjad meeldiva ja eduka koostöö said Pikaajalise hea koostöö eest, ürituste korraldamiste kaasaaitamisel

 • MTÜ Karala Külaelu Arendamise Selts
 • MTÜ Käesla Arenguselts
 • MTÜ Anseküla Põllumeeste Selts
 • Elvi Viira
 • Reet Viira
 • Krista Riik

2013

 • KENA KODANIKUÜHENDUS - MTÜ Metsküla Küla selts
 • KENA MÖTE - Seltsing Kaseke
 • KENA ALGATUS – MTÜ Saaremaa Sõjavara Selts
 • KENA TEGU – ÜLO KANNISTO
 • KENA KOOSTÖÖ – Lümanda Vallavalitsus
Maale Elama eas_yhevarviline_logo_sinine.jpg KYSK-Sisemin_logo_KodYhisk_toetuseks.jpg Logo_rahandusministeerium.jpg EL_Regionaalarengu_Fond_horisontaalne.jpg EL_Sotsiaalfond_horisontaalne_OIGE.jpg Maakondlikud arenduskeskused