ee gb

Parim ettevõtte digitaliseerija Lääne-Eestis 2017

Tunnustamise statuut

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit (ITL) koostöös Hiiumaa, Läänemaa, Pärnumaa ja Saaremaa maakondlike arenduskeskustega soovivad tunnustada ettevõtteid, kes viivad ellu tehnoloogilisi uuendusi ning digitaliseerivad tootmise ja/või teenindusprotsessi, kasvatades selliselt ettevõtte tulemuslikkust ja edendades ühtlasi ka piirkonna konkurentsivõimet.

Konkursi eesmärgiks on toetada Lääne-Eesti innovaatilisi ettevõtteid, kes on panustanud digitaalsete tehnoloogiate kasutuselevõtu kaudu oma tootmise arendamisse ja ettevõtte efektiivsuse tõstmisse.

Tunnustust leiavad neljas nimetatud maakonnas tegutsevad äriühingud, kelle tulemused ja eeskuju on enim äramärkimist väärivad.

Kuna selline tunnustus antakse piirkonnas välja esmakordselt, siis võetakse seekord hindamise aluseks esitatud kirjeldus digitaliseerimise ja tehnoloogilise arengu projektidest ettevõttes 2014., 2015. ja 2016. aastal ning jooksva aasta tegevus.

Kandidaate võivad konkursile esitada: eraisikud, äriühingud ise, ettevõtlusorganisatsioonid, kohalikud omavalitsused, maakondlikud omavalitsuste liidud, maakondlikud arenduskeskused. Korraga võib esitada mitu kandidaati.

Konkursist ja tulemustest teavitatakse avalikkust korraldajate poolt valitud infokanalite kaudu (sh maakondlikud ajalehed ja infoportaalid, sotsiaalmeedia kanalid, korraldajate kodulehed, meediaagentuurid jne). Võitja kuulutatakse välja Lääne-Eesti tootmisettevõtete majanduskonverentsil Pärnus 25.mail 2017.


Konkursil osalemiseks või kandidaadi ülesseadmiseks esitatakse nõutud info hiljemalt 10. mail 2017 (vt vormi allpool) elektrooniliselt ühe valitud maakondliku arenduskeskuse e-posti aadressile:

info@lak.ee, info@tuuru.edu.ee, info@peak.ee, info@sasak.ee

Märgusõna: „Parim ettevõtte digitaliseerija Lääne-Eestis 2017“ .


Esitamise teade ja vorm avaldatakse ka maakondlike arenduskeskuste kodulehtedel aadressil:
Hiiumaa Arenduskeskus (SA TUURU) www.tuuru.edu.ee

Läänemaa Arenduskeskus (LAK) www.lak.ee

Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeksus (PEAK) www.peak.ee

Saaremaa Arenduskeskus (SAK) www.sasak.ee

Arvesse lähevad esitamise vormi abil üles seatud kandidaadid. Korraldajatel on vajadusel õigus küsida kandidaadi kohta täiendavat informatsiooni ja kasutada ettevõtte kohta käivat avalikku teavet. Žüriil on õigus välja anda täiendavaid eripreemiaid.

Ettevõtteid, kellele auhind on omistatud, ei saa sama kategooria auhinna kandidaadiks uuesti esitada enne kahe aasta möödumist. Ettevõtete digitaliseerimise tunnustamine katkestatakse, muudetakse või lõpetatakse maakondlike arenduskeskuste ja ITL poolt.

__________________________________________________________________________

Parim ettevõtte digitaliseerija 2017

Konkursil osalemise eeldused

Konkursile on võimalik esitada Eesti äriregistris registreeritud ning Hiiu-, Lääne-, Pärnu- ja/või Saaremaal tegutsevaid äriühinguid. Kandidaadil ei tohi maksuameti kodulehe andmetel olla konkursi ajal maksuvõlgu.


Hindamise kord

Hindamine toimub kahes etapis.

I etapp - analüüsitakse esitatud ettevõtete andmeid digitaliseerimise kohta. Vajadusel kontakteerutakse ettevõtte ja töötajatega andmete täpsustamiseks. Valitakse ettevõtted II etappi. Kasutatakse avalikke andmebaase info saamiseks ettevõtte maksevõlgnevuse puudumise kohta.


II etapp – maakondlike arenduskeskuste ja ITL esindajatest moodustatud žürii hindab ettevõtteid koos esitamise vormis olevate põhjendustega ning valib välja nominendid ja auhinnasaaja. Žürii tunnustab „Parim ettevõtte digitaliseerija Lääne-Eestis 2017” tiitli saajat diplomi ja mälestusesemega, nominente tunnustatakse diplomiga.


Palume tunnustamise vormi (vt allpool) lahtris „selgitus /põhjendus“ kirjeldada muutust, mis on digitaalsete tehnoloogiate rakendamise kaudu organisatsoonis saavutatud.

Kõige parem, kui on võimalik välja tuua ettevõtte mõõdetav kasu tehnoloogia rakendamisest mõne järgmise kriteeriumi alusel:

  • tehtud investeeringu tasuvus,
  • reaalne ettevõtte käibe või kasumi kasv,
  • kulude vähenemine,
  • töö tegemise (tootmis- / teenuseprotsessi) kiiruse suurenemine,
  • vigade arvu vähenemine,
  • uute toodete juurutamine tänu digitaliseerimisele,
  • insener-tehniliste hästitasuvate töökohtade loomine,
  • muu.


TUNNUSTAMISE VORMI LEIAD SIIT!

eas_yhevarviline_logo_sinine.jpg KYSK-Sisemin_logo_KodYhisk_toetuseks.jpg Logo_rahandusministeerium.jpg EL_Regionaalarengu_Fond_horisontaalne.jpg EL_Sotsiaalfond_horisontaalne_OIGE.jpg Maakondlikud arenduskeskused
web by Elixir