ee gb

Alustava ettevõtja baaskoolitus, kevad 2022

05.04.-26.05.2022.png

Alustava ettevõtja baaskoolitus on neile, kes soovivad alustada ettevõtlusega ja luua enda äri. Saare maakonnas korraldab koolitust Saare Arenduskeskus. 2022 kevadel toimub koolitus 5. aprillist kuni 26. maini kokku 7 päeval. Koolitus toimub Zoom keskkonnas ja on osalejatele tasuta.

Baaskoolituse käigus kaardistatakse kõikide osalejate ärimudel, jagatakse teadmisi strateegilisest planeerimisest, turundusest ja müügist, maksudest, raamatupidamisest ning finantsidest. Osalejad saavad esmased teadmised ettevõtluse alustamiseks ning soovitused koolitajatelt äriidee arendamiseks. Baaskoolituse jooksul koostab iga osaleja äriplaani, mis on aluseks edaspidisel tegutsemisel ettevõtjana. Baaskoolitus lõpeb äriplaanide esitlustega ja koolitaja tagasisidega. Alustava ettevõtja baaskoolitus täidab Töötukassa ettevõtluskoolituse nõudeid.

 

Osalejate arv on piiratud, mistõttu on vajalik eelregistreerimine SIIN.

Eelregistreerimine on avatud 10.03.2022-25.03.2022.

Osalejate nimekiri kinnitatakse ja tagasiside osalejate kohta edastatakse kõigile eelregistreerunutele hiljemalt 30.03.2022 e-postiaadressile. 

 

 

Koolitus on jagatud neljaks alljärgnevaks mooduliks:

 

I MOODUL: STRATEEGILINE PLANEERIMINE VÄIKEETTEVÕTTES (koolituse kestus: 2 päeva)

Koolitaja: Maili Kallaste 

Koolitus aeg: 5 ja 7 aprill, kell 10.00-17.00

o   Sissejuhatus koolitusprogrammi

o   Äriidee ja visioon

o   Ärimudel. Ärimudeli ja äriplaani seosed

o   Strateegia arendamine

o   Ärimudeli arendus. Toote-teenuse disain

 

II MOODUL: TURUNDUS JA MÜÜK (koolituse kestus: 2 päeva)

Koolitaja: Maili Kallaste ja Jan Lätt

Koolituse aeg: 12 aprill ja 13 aprill, kell 10.00-17.00

o   Turundusuuringud

o   Turundusstrateegia. Turundustööriistad ja -valikud

o   Turundusplaani koostamine. Hinnastrateegia

o   Müügimudeli valik sõltuvalt ärimudelist

o   Müügipsühholoogia ja -argumendid

o   Müügiplaani koostamine

 

III MOODUL: MAKSUD, RAAMATUPIDAMINE JA FINANTSID (koolituse kestus: 2 päeva)

Koolitaja: Kristo Krumm

Koolituse aeg: 19. aprill ja 16.mai, kell 10.00-17.00

o   Ettevõtlusega seotud maksud

o   Finantsaruanded ja raamatupidamine

o   Eelarve koostamine. Tasuvusanalüüs

o   Investeeringute planeerimine

o   Finantsprognooside koostamine

 

 IV MOODUL: JUHTIMINE JA ESITLUSED (koolituse kestus: 1 päev)

Koolitaja: Kristo Krumm ja Maili Kallaste

Koolituse aeg: 26. mai, kell 10.00-17.00

o   Juhi roll ja enesejuhtimine

o   Meeskond ja partnerid

o   Äriplaanide esitlused 

 

 

Lisainfo:

Helen Batista,

e-post: helen@sasak.ee

tel: +372 4520 572; +372 527 6936

 

Baaskoolitus toimub EVTP (ettevõtlusteadlikkuse tõstmise programm) ning Euroopa Regionaalarengu Fondi toel. Baaskoolitusel osalemist käsitletakse ettevõtete puhul vähese tähtsusega riigiabina (VTA). 

 

eas_yhevarviline_logo_sinine.jpg KYSK-Sisemin_logo_KodYhisk_toetuseks.jpg Logo_rahandusministeerium.jpg EL_Regionaalarengu_Fond_horisontaalne.jpg EL_Sotsiaalfond_horisontaalne_OIGE.jpg Maakondlikud arenduskeskused LEADER_logos_UUS2.png
web by Elixir