Alustava ettevõtja baaskoolitus 2021

REGISTREERIMINE KOOLITUSELE ON LÕPPENUD!

NB! Koolitusprogramm toimub veebikeskkonnas!

Koolitusele on oodatud Hiiu- ja Saare maakonna potentsiaalsed, alustavad ja vastalustanud ettevõtjad, kes soovivad omandada vajalikud baasteadmised ja oskused oma ettevõttega alustamiseks ja ettevõtlusega tegelemiseks.

Koolituse kestus on 7 päeva (56 akadeemilist tundi) ning koolituse mahule lisanduvad iseseisvad kodused tööd.

Koolitus on ülesehitatud praktilistel ülesannetel ja need toimuvad aktiivõppe meetodil, sisaldades arutelusid, kogemuste vahetamist ja näidisjuhtumite lahendamist. Alustava ettevõtja baaskoolituse käigus saab kaardistatud kõikide osalejate ärimudel, valmib äriplaan ja tegevuskava, mis on heaks abivahendiks ettevõtte asutamisel ja arendamisel. Osalejad saavad esmase teadmise tööriistadest, mida kasutada ettevõtluse alustamisel ning soovitused koolitajatelt enda äriidee arendamist puudutavates küsimustes.

Alustava ettevõtja baaskoolitus täidab Töötukassa ettevõtluskoolituse nõudeid ja sobib Töötukassa ettevõtlusega alustamise toetuse taotlemiseks.

 

OSALEMISTINGIMUSED

Koht: Zoom veebikeskkond. Koolituspäevadele eelnevalt saadetakse liitumiseks link.

Toimumisajad: 

I moodul 16. ja 18. märts;

II moodul 26. ja 30. märts;

III moodul 7. ja 9. aprill;

IV moodul 22. aprill.

Kellaajad 9:30-16:30.

Osalemine on tasuta ja sooviavalduse põhjal. Osalejate arv on piiratud.

Registreerimise tähtaeg 10.03.2021: registreeru SIIN

 

PROGRAMM:

Koolitus on ülesehitatud temaatiliste moodulitena ja peamised käsitletavad teemad on alljärgnevad:

1. päev (16.03) Äriidee ja ettevõtlus
Koolitaja: Maili Kallaste

 • Sissejuhatus koolitusprogrammi
 • MAK teenuste tutvustus + toetusvõimalused
 • Ettevõtlusvormid, ettevõtte asutamine
 • Minu äriidee. Äriidee testimine
 • Ettevõtte visioon ja eesmärgid

2. päev (18.03) Ärimudel ja strateegia
Koolitaja: Maili Kallaste

 • Ärimudel. Ärimudeli ja äriplaani seosed
 • Osterwalderi ärimudel
 • Ärimudeli arendus. Toote/teenuse disain
 • Väliskeskkonna analüüs

3. päev (26.03) Finantsjuhtimine. Raamatupidamine ja maksud.
Koolitaja: Paavo Siimann

 • Finantsaruanded ja raamatupidamine
 • Ettevõtlusega seotud maksud

4. päev (30.03) Finantsprognooside koostamine. Omahinna kujunemine.
Koolitaja: Paavo Siimann

 • Tasuvusanalüüs, tasuvuspunkt
 • Omahinna kujunemine
 • Investeeringute planeerimine
 • Finantsprognooside koostamine

5. päev (7.04) Turundus
Koolitaja: Maili Kallaste

 • Turunduse roll eesmärkide saavutamisel
 • Turunduskontseptsioon kliendikeskses turunduses
 • Optimaalsed turundusvõtted alustavale ettevõttele
 • Turundusplaani koostamine. Hinnastrateegia

6. päev (9.04) Müük
Koolitaja: Jan Lätt

 • Müügimeetod sõltuvalt ärimudelist
 • Müügipsühholoogia
 • Müügiplaani koostamine

7. päev (22.04) Juhtimine. Äriplaanide esitlused
Koolitajad: Kaido Pajumaa, Otto Pukk

 • Juhi roll ja enesejuhtimine
 • Meeskond
 • Rahulolu ettevõttes
 • Äriplaanide esitlused ja tagasiside

 

Koolitajatega tutvu lähemalt SIIT.

 

NB! Baaskoolitusel osalejad on oodatud osa võtma e-kaubanduse teemalisest veebikoolitusest. Info koolituste kohta leiate SIIT.

 

Korraldaja andmed:

Angela Koit

5041337

angela.koit@hiiumaa.ee

 

 

Baaskoolituse korraldamist toetab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Ole kursis oluliste uudistega,
liitu meililistiga!web by Elixir