ee gb

Alustava ettevõtja baaskoolitus 2019

Koolitus annab vajalikud baasteadmised potentsiaalsetele, alustavatele ja vastalustanud ettevõtjatele ning loob oskused oma ettevõttega alustamiseks ja ettevõtlusega tegutsemiseks.

Koolituse kestus on 7 päeva (56 akadeemilist tundi) ning koolituse mahule lisanduvad iseseisvad kodused tööd. Koolitused toimuvad tööpäeviti.

Koolitus on ülesehitatud praktilistel ülesannetel ja need toimuvad aktiivõppe meetodil, sisaldades arutelusid, rühmatöid, kogemuste vahetamist ja näidisjuhtumite lahendamist.

Alustava ettevõtja baaskoolituse käigus saab kaardistatud kõikide osalejate ärimudel, valmib äriplaan ja tegevuskava, mis on heaks abivahendiks ettevõtte asutamisel ja arendamisel. Osalejad saavad esmase teadmise tööriistadest, mida kasutada ettevõtluse alustamisel ning soovitused koolitajatelt enda äriidee arendamist puudutavates küsimustes.

Koolitused toimuvad kõigis 15 maakonnas ning Harjumaal ja Ida-Virumaal on võimalik osaleda nii eesti kui ka vene keeles.

OSALEMISTINGIMUSED

 • Koolitused toimuvad: Kuressaare Ametikoolis, Vallimaa tn 5a, Kuressaare, kell 10.00-17.00.
 • Osalemistasu: 50.- eurot (kogu programmi eest), milles sisalduvad koolitusmaterjalid ja kohvipausid.
 • Koha grupis tagab ettemaksuarve tasumine hiljemalt 27. veebruariks.
 • Osalemine vaid registreerumise alusel, grupi suurus on piiratud.
 • Osalemisavaldus palume täita hiljemalt 20. veebruariks SIIN!
 • Baaskoolituse programmi läbinutele väljastatakse tunnistus, mis annab võimaluse taotleda Eesti Töötukassast ja Arenduskeskuste Võrgustikult ettevõtlusega alustamise toetust.


PROGRAMM

Koolitus on ülesehitatud temaatiliste moodulitena ja peamised käsitletavad teemad on alljärgnevad:

I. moodul 06.-07.03.2019: Strateegiline planeerimine väikeettevõttes

   • Sissejuhatus koolitusprogramm
   • Äriidee ja visioon
   • Ärimudel. Ärimudeli ja äriplaani seose
   • Strateegia
   • Ärimudeli arendus. Toote/teenusedisain
   • Väliskeskkonna analüüs

    II. moodul 20.-21.03.2019: Turundus ja müük

    • Turundusuuringud
    • Turundusstrateegia. Turundustööriistad ja -valikud
    • Turundusplaani koostamine. Hinnastrateegia
    • Müügimudeli valik sõltuvalt ärimudelist
    • Müügipsühholoogia ja -argumendid. Liftikõne
    • Müügiplaani koostamine

    III. moodul 3.-4.04.2019: Finantsjuhtimine ja -planeerimine

    • Ettevõtlusega seotud maksud
    • Finantsaruanded ja raamatupidamine
    • Eelarve koostamine. Tasuvusuanalüüs.
    • Investeeringute planeerimine
    • Finantsprognooside koostamine

    IV. moodul 17.04.2019: Juhtimine. Äriplaanide esitlused

    • Juhi roll ja enesejuhtimine
    • Meeskond ja partnerid
    • Äriplaanide esitlemine

    Osalemisavaldus palume täita SIIN!

    Osavõtutasu 50 EUR kogu programm. Osalemisavalduse täitmisega kinnitad, et oled tutvunud ja nõustunud osalemistingimustega.

    Koolitust korraldab Saare Arenduskeskus.

    Baaskoolitus on rahastatud Euroopa Regionaalarengu Fondist.

    eas_yhevarviline_logo_sinine.jpg KYSK-Sisemin_logo_KodYhisk_toetuseks.jpg Logo_rahandusministeerium.jpg EL_Regionaalarengu_Fond_horisontaalne.jpg EL_Sotsiaalfond_horisontaalne_OIGE.jpg Maakondlikud arenduskeskused LEADER_logos_UUS2.png
    web by Elixir